Urząd Miejski w Lęborku

Dużo pomysłów i propozycji na rewitalizację "Lęborka Północ"

Utworzono: 24-05-2016

19 maja br. w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Nr 3 w Lęborku przeprowadzona została debata, której celem było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych oraz zestawienie ich z możliwością realizacji przedsięwzięć w ramach rozpoczynającego się procesu rewitalizacji miasta Lęborka.

Konsultacje skierowane były przede wszystkim do mieszkańców związanych z obszarem Lębork – Północ, ale również do przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i innych podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność społeczną lub gospodarczą na ww. terenie.

Zaproponowany teren rewitalizacji obejmuje obszar od stacji kolejowej Nowy Świat wzdłuż rzeki Łeby do Al. Wolności i dalej do ul. Kossaka. Północna granica obszaru biegnie ulicą Orlińskiego wzdłuż ogródków działkowych, następnie Poznańską do Kossaka. W skład terenu wchodzą m.in. ulice Mostnika, Stryjewskiego, Malczewskiego, Plac Piastowski i Kopernika, a także Syrokomli i część ulicy Gdańskiej.  

Biorąc pod uwagę problemy zidentyfikowane na terenie Lębork – Północ, mieszkańcy zaproponowali na rewitalizowanym terenie m.in. takie przedsięwzięcia jak:

- przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej;

- odnowienie elewacji, ocieplenie ścian i wykonanie izolacji pionowej budynków;

- uporządkowanie i odwodnienie terenu podwórek;

- wykonanie nasadzeń zieleni, nawierzchni, ciągów pieszych, trawników, małej architektury;

- utworzenie podwórek z ławeczkami, piaskownicami, placami zabaw dla dzieci, siłownią na wolnym powietrzu, umożliwiających mieszkańcom integrację społeczną;

- utworzenie Klubu Absolwenta przy Ośrodku Szkolo-Wychowawczym;

- zagospodarowanie budynku ZKM w Lęborku Sp. z o.o. na klub dla dzieci i młodzieży;

- poprawa stanu nawierzchni jezdni i chodników;

- wykonanie oświetlenia ulicznego;

- montaż monitoringu.

Wszystkich zainteresowanych raz jeszcze zapraszamy do zgłaszania propozycji, uwag i opinii do dnia 06.06.2016 r. w formie pisemnej na formularzu konsultacji społecznych, który jest dostępny:


a) w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.lebork.pl w zakładce  Rewitalizacja;
b) w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej oraz w Wydziale Gospodarki Miejskiej (pok. C101 lub B113) Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14;
c) a także w siedzibach: MOPS przy ul. Wyszyńskiego 3 oraz MZGK przy ul. A. Krajowej 14.

Wypełniony formularz będzie można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku lub przesłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84 -300 Lębork, bądź drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja [AT] um [DOT] lebork.pl

Dużo pomysłów i propozycji na rewitalizację "Lęborka Północ"
Dużo pomysłów i propozycji na rewitalizację "Lęborka Północ"
Dużo pomysłów i propozycji na rewitalizację "Lęborka Północ"
Dużo pomysłów i propozycji na rewitalizację "Lęborka Północ"
Dużo pomysłów i propozycji na rewitalizację "Lęborka Północ"
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF