Urząd Miejski w Lęborku

Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu

Utworzono: 13-10-2017

W dniu 12 października 2017 r. w Sali Rajców lęborskiego Ratusza odbyło się uroczyste spotkanie oświatowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem dyrektorów, nauczycieli, uczniów i studentów nagrodzonych i wyróżnionych przez Burmistrza Miasta. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele związków zawodowych, kuratorium oświaty, Starostwa, Rady Miejskiej. Uroczystość uświetnił występ Igora Koniecznego – ucznia szkoły wokalu Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata”, którego instruktorem jest Pani Anna Krawczykowska.

Spotkanie było okazją do podsumowania pracy i sukcesów pedagogicznych lęborskiej kadry pedagogicznej oraz osiągnięć uczniów. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta Lęborka wręczył nagrody dyrektorom oraz nauczycielom lęborskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Nagrody otrzymali:

1.       Pani Grażyna Ruszkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

2.       Pani Mariola Małecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3

3.       Pan Waldemar Walkusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4

4.       Pani Małgorzata Szauła - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5

5.       Pan Kazimierz Wielgus - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7

6.       Pan Daniel Nadworski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8

7.       Pani Janina Świtka - Dyrektor Przedszkola Nr 1

8.       Pani Dorota Lahutta  - Dyrektor Przedszkola Nr 2

9.       Pani Wiesława Krefta - Dyrektor Przedszkola Nr 5

10.    Pani Teresa Cygan - Dyrektor Przedszkola Nr 6

11.    Pani Grażyna Paczyńska - Dyrektor Przedszkola Nr 9

12.    Pani Małgorzata Grabowska - Dyrektor Przedszkola Nr 10

13.    Pani Joanna Krefta  - Przedszkole Nr 1

14.    Pani Karina Wysocka - Przedszkole Nr 2

15.    Pani Julia Laskowska  - Przedszkole Nr 5

16.    Pani Danuta Rybińska - Przedszkole Nr 6

17.    Pani Justyna Dykowska - Przedszkole Nr 9

18.    Pani Alicja Gac - Przedszkole Nr 10

19.    Pani Katarzyna Wróblewska – Kurzydło  - Szkoła Podstawowa Nr 1

20.    Pani  Ignacy Rejmak   - Szkoła Podstawowa Nr 1

21.    Pani Justyna Witkowska – Zawisza – Szkoła Podstawowa Nr 3

22.    Pani Ewa Gromulska – Szkoła Podstawowa Nr 3

23.    Pani Jadwiga Nadworska – Szkoła Podstawowa Nr 4

24.    Pani Donata Podlewska – Szkoła Podstawowa Nr 4

25.    Pani Lucyna Leyk – Szkoła Podstawowa Nr 5

26.    Pan Leszek Szafałowicz – Szkoła Podstawowa Nr 5

27.    Pani Marta Kaczykowska – Szkoła Podstawowa nr 7

28.    Pani Halina Zajkowska – Szkoła Podstawowa Nr 7

29.    Pan Wiesław Wojciechowski – Szkoła Podstawowa Nr 8

30.    Pani Danuta Leciejewska –Szkoła Podstawowa Nr 8

W ramach lęborskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży wpłynęły 113 wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Lęborka w dziedzinach: nauka, kultura i sztuka oraz sport. W każdej z tych dziedzin są cztery kategorie: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz szkoła wyższa.

Burmistrz Miasta Lęborka, po zaopiniowaniu przez stosowne komisje, przyznał łącznie 9 nagród głównych i 42 wyróżnień.

Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu
Dzień Edukacji – uroczyste spotkanie w ratuszu

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF