Urząd Miejski w Lęborku

Elektrociepłownia na biomasę z Certyfikatem Promocji Ziemi Lęborskiej [WIDEO]

Utworzono: 06-06-2017

Konkurs Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej wyróżnia i nagradza najaktywniejsze podmioty i osoby fizyczne z regionu Ziemi Lęborskiej oraz popularyzuje osiągnięcia gospodarcze i społeczne. 2 kwietnia br. ogłoszono wyniki edycji 2016. W kategorii „Czysta Kraina” zwyciężyła oddana do użytku w czerwcu 2016 roku lęborska Elektrociepłownia opalana biomasą.

Nagrodę za  sprawne zrealizowanie nowoczesnej, proekologicznej, wartej 43 miliony zł inwestycji z 85% dofinansowaniem z funduszy szwajcarskich odebrał Burmistrz Lęborka Witold Namyślak.

Elektrociepłownię opalaną biomasą do Certyfikatu Promocji Ziemi Lęborskiej zgłosił Komitet Terenowy Naczelnej Organizacji Technicznej z Lęborka.

W uzasadnieniu wniosku czytamy: „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą to największa miejska inwestycja w XXI wieku. W skład inwestycji zlokalizowanej na terenie MPEC-u przy I Armii Wojska Polskiego wszedł budynek elektrociepłowni, hala magazynu paliwa, instalacja technologii elektrociepłowni zasilanej biomasą (zrębki lub brykiety roślin energetycznych, drewna, słomy oraz ziarna odpadowe zbóż) składającej się z kotła termalnego i bloku kogeneracyjnego w układzie ORC produkującego energię elektryczną i cieplną o mocy cieplnej minimum 5.000 kWt i maksymalnej mocy elektrycznej produkowanej w pełnym skojarzeniu w ilości ok. 1.250 kWe oraz dokonano przebudowy wjazdu na teren elektrociepłowni.

Dzięki oszczędnościom kursowym wybudowano dodatkowo zadaszenie magazynu biomasy, pojazdy do jej transportu, zbiornik grawitacyjny, a przede wszystkim kosztem prawie 2 mln zł podłączono do sieci ciepłowniczej budynek Powiatowego Centrum Edukacyjnego przy ul. Pionierów. Łączny koszt inwestycji 43 mln zł, a inwestycja otrzymała wysokie, 85 procentowe dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 Inwestycja zdobyła I miejsce w konkursie na Najlepsze Zielone Zamówienie Publiczne zorganizowane w ramach projektu Green ProcA – Zielone Zamówienia Publiczne w praktyce.  W ślad za tym Projekt został zgłoszony do europejskiej edycji konkursu EU GPP Award i również zajął I miejsce w konkursie.

Dzięki wybudowaniu nowoczesnego obiektu polepszyła się jakość i niezawodność dostaw ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Inwestycja ma także w dłuższej perspektywie czasowej przeciwdziałać tendencjom wzrostu cen ciepła dla odbiorców.

W miesiącach letnich całość ciepła wytwarzanej przez MPEC pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W pozostałych miesiącach ekologiczne spalanie biomasy obniża zużycie węgla, a co za tym idzie emisję do atmosfery gazów cieplarnianych oraz gazów szkodliwych i pyłów.

W powiązaniu z wcześniejszymi inwestycjami ekologicznymi m.in. filtry na kotłach węglowych znacznie obniżyła się uciążliwość ciepłowni dla środowiska. Obiekt spełnia wszelkie coraz surowsze normy emisji gazów i pyłów.

W roku 2016 emisja CO2 została obniżona o 24.508 ton, a z odnawialnych źródła energii pochodzi już 40% energii cieplnej dla Lęborka.

Zastosowana technologia kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji ciepła i prądu obniżyła koszty funkcjonowania. Elektrociepłownia do swojej pracy nie korzysta z prądu z zewnątrz- wytwarza go sama, a dużą nadwyżkę sprzedaje spółce Energa-Obrót .

Zakup biomasy (zrębki, wióry, trociny) zapewniają okoliczne tartaki i zakłady przetwórstwa drewna. Rocznie ok. 2 mln zł na zakup paliwa trafia do lokalnych przedsiębiorców, zapewniając im długotrwały zbyt na produkowane przez ich odpady.  

Elektrociepłownia na biomasę z Certyfikatem Promocji Ziemi Lęborskiej [WIDEO]
Elektrociepłownia na biomasę z Certyfikatem Promocji Ziemi Lęborskiej [WIDEO]
Elektrociepłownia na biomasę z Certyfikatem Promocji Ziemi Lęborskiej [WIDEO]

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF