Ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Lębork Nowy Świat, Formularz uwag

Utworzono: 29-03-2021

W ramach oceny aktualności "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta" realizowane są konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Ewaluacja on-going Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru NOWY ŚWIAT.

Konsultacje społeczne trwają od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021r. Mają na celu zebranie od interesariuszy i mieszkańców Lęborka wniosków, uwag i opinii do projektu ewaluacji śródokresowej Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka. Wypełniony formularz konsultacyjny zawierający wnioski, opinie lub uwagi do dokumentu należy przekazać w terminie od. do dnia 11 kwietnia 2021 r.:

  • drogą elektroniczną na adres: rewitaliacja [AT] um [DOT] lebork.pl
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Lęborku, Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 ‑ 15:00.

Program rewitalizacji to dokument uchwalony przez Radę Miasta umożliwiający prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Określa cele rewitalizacji oraz kierunki działań, których celem jest poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej na wyznaczonym obszarze.