Fundusze EOG dla organizacji pozarządowych

Utworzono: 07-01-2021

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny zachęca do aplikowania o środki na wzmocnienie organizacji społecznych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które wraz z partnerami (instytucje publiczne jak samorządy, szkoły, biblioteki oraz firmy prywatne) będą mogły ubiegać się o środki pochodzące z funduszy EOG. Budżet programu wynosi ponad 100 mln zł.

Program realizowany jest w latach 2020-24 przez konsorcjum w składzie:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider),

Fundacja Edukacja dla Demokracji,

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W ramach programu organizacje pozarządowe będą mogły się ubiegać o dofinansowanie projektów w następujących obszarach:

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.

3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Oprócz konkursów grantowych przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym. 

Program zachęca do wypełnienia formularza, dzięki czemu zainteresowana organizacja będzie otrzymywała aktualne informacje o Programie

https://bit.ly/AO-regionalny_formularz

Konferencja online, otwierająca przewidziana jest w dniu 5.02.2021 o godz. 10.00.

https://www.facebook.com/aktywniobywateleregionalny/

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny – finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.