Urząd Miejski w Lęborku

Gminna Rada Seniorów podsumowała kadencję

Utworzono: 12-10-2018

W dniu 10 października obradowała w ratuszu Gminna Rada Seniorów w Lęborku. Było to 11. i ostatnie, podsumowujące posiedzenie w trwającej od kwietnia 2016 r. do końca września 2018 kadencji.

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów, Ewa Kłosowska, dokonała podsumowania działalności Rady na rzecz lęborskich Seniorów. W posiedzeniu Rady uczestniczyła Alicja Zajączkowska, która poinformowała zebranych o planach, inwestycjach związanych z seniorami i zamierzeniach Miasta w zakresie polityki senioralnej. Burmistrz Witold Namyślak podziękował członkom Rady za współpracę, wręczając drobne upominki.

Burmistrz Miasta ogłosił nabór do Gminnej Rady Seniorów na kolejną kadencję. Nabór kandydatów prowadzony jest od 10 do 24 października 2018 r.  Gminna Rada Seniorów w Lęborku składa się z 11 członków. Pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną, współpracuje z organami Gminy Miasto Lębork w obszarach dotyczących osób starszych.

 

Gminna Rada Seniorów podsumowała kadencję
Gminna Rada Seniorów podsumowała kadencję
Gminna Rada Seniorów podsumowała kadencję

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF