Urząd Miejski w Lęborku

Informacja dla kandydatów na ławników

Utworzono: 04-06-2019

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku informuje, że do dnia 30 czerwca 2019 roku można zgłaszać kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Słupsku oraz w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

Karty zgłoszeń kandydatów wraz z załącznikami należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Lęborku (Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, I piętro, pok. 102) w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją „ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA”.

Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku, pod adresem:

http://bip.um.lebork.pl/strony/16641.dhtml

Ważne
Instrukcja głosowania elektronicznego - Budżet Obywatelski 2020
07-06-2019
W dniach od 10 do 24 czerwca 2019 roku można oddać głosy na projekty do Budżetu...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF