Urząd Miejski w Lęborku

Informacja dla kandydatów na ławników

Utworzono: 04-06-2019

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku informuje, że do dnia 30 czerwca 2019 roku można zgłaszać kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Słupsku oraz w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

Karty zgłoszeń kandydatów wraz z załącznikami należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Lęborku (Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, I piętro, pok. 102) w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją „ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA”.

Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku, pod adresem:

http://bip.um.lebork.pl/strony/16641.dhtml

Ważne
Zamknięty jeden pas ulicy Wojska Polskiego!
10-09-2019
“Informujemy, że dnia 09.09.2019r. został zamknięty jeden pas ulicy Wojska...
Zmiana organizacji ruchu na odcinku al. Niepodległości
20-08-2019
Firma WANT Sp. z o.o.- wykonawca remontu mostu nad rzeką Łebą w ciągu drogi...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF