Urząd Miejski w Lęborku

Informacja dla właścicieli nieruchomości w Lęborku

Utworzono: 29-12-2017

Z dniem 1 stycznia 2018 roku sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, prowadzone do tej pory przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku (przyjmowanie deklaracji właścicieli nieruchomości, przyjmowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wszelkie czynności związane z windykacją „opłaty śmieciowej” itp.) będą prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Miejsce obsługi mieszkańców i innych właścicieli nieruchomości pozostanie bez zmian. Zmianie natomiast ulegnie miejsce wnoszenia opłaty i rachunek bankowy, na który należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmienią się także druki deklaracji właściciela nieruchomości. Nowe druki są do pobrania na stronie www.ekolebork.pl

ZMIANY, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY

OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU !!!

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić

w punkcie kasowym mającym siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego

lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lęborku

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 68 1600 1462 1027 4121 6000 0019.

Deklaracje właściciela nieruchomości należy wnosić na nowych drukach.

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF