Urząd Miejski w Lęborku

Informacja dotycząca ogłoszenia konkursów na 2020 rok

Utworzono: 01-07-2020

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza nabory wniosków:

1. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne) w kwocie 197 811,56 zł
Termin ogłoszenia konkursu: 30.06.2020 roku
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie: od 30.07.2020 roku do 13.08.2020 roku
w godzinach od 9.00 do 15.00

2. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej
i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich w kwocie 1 355 454,41 zł
Termin ogłoszenia konkursu: 30.06.2020 roku
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie: od 30.07.2020 roku do 13.08.2020 roku
w godzinach od 9.00 do 15.00

3. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.3 Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy żeglarski) w kwocie 281 777,00 zł
Termin ogłoszenia konkursu: 30.06.2020 roku
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie: od 30.07.2020 roku do 13.08.2020 roku
w godzinach od 9.00 do 15.00

4. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie usług o sprzedaż bezpośrednią, marginalną i ograniczoną, przetwórstwo, spełnienie wymogów, rozwój małej gastronomii, szkolenia dla rybaków w zakresie poszerzenia działalności) w kwocie 570 648,47 zł
Termin ogłoszenia konkursu: 30.06.2020 roku
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie: od 30.07.2020 roku do 27.08.2020 roku
w godzinach od 9.00 do 15.00

5. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu
o zintegrowane pakiety turystyczne  łączące lokalne produkty i usługi rybackie w kwocie 67 908,28 zł
Termin ogłoszenia konkursu: 30.06.2020 roku
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie: od 30.07.2020 roku do 27.08.2020 roku
w godzinach od 9.00 do 15.00

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie dostępne będą od 30.06.2020 roku w zakładce NABÓR WNIOSKÓW na stronie  www.dorzeczeleby.pl

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF