Urząd Miejski w Lęborku

Informacja o sposobie głosowania, wykazie punktów (miejsc) do głosowania, adresie strony internetowej oraz dniach i godzinach głosowania nad złożonymi projektami w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2019 rok

Utworzono: 14-09-2018

Zgodnie z § 1 ust. 9 pkt. b) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII-246/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego, Burmistrz Miasta Lęborka informuje mieszkańców Lęborka o sposobie głosowania, wykazie punktów (miejsc) do głosowania, adresie strony internetowej oraz dniach i godzinach głosowania nad złożonymi projektami w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2019 rok.

Głosowanie nad listami projektów złożonych w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2019 rok przeprowadza się:

  • Głosowanie w formie elektronicznej odbywać się będzie za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: lebork.budzet-obywatelski.org w terminie od 1 do 14 października 2018 r.
  • Głosowanie w formie papierowej odbywać się będzie:

1) w Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10 (lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych), w dniach od 1 – 4 października 2018 r. w godz. 10.00 – 18.00;

2) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku, ul. Kościuszki 14, w dniach od 5 – 8 października 2018 r. w godz. 10.00 – 18.00;

3) w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, w dniach od 9 – 14 października 2018 r. w godz. 10.00 – 18.00.

Przypominamy, że uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są mieszkańcy Miasta, którzy ukończyli 16 lat nie później niż na 7 dni przed pierwszym dniem głosowania.

Lista projektów dostępna na stronie:  lebork.budzet-obywatelski.org

Informacja o sposobie głosowania, wykazie punktów (miejsc) do głosowania, adresie strony internetowej oraz dniach i godzinach głosowania nad złożonymi projektami w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2019 rok
Ważne
Życzenia Wielkanocne dla mieszkańców
15-04-2019
   

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF