Urząd Miejski w Lęborku

IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły

Utworzono: 13-10-2017

W dniu 12 października  po raz dziewiąty w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Recytacji Twórczości Karola Wojtyły, który wpisał się na stałe w obchody Lęborskiego  Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

W tym roku wzięło w nim udział siedemnastu uczestników z lęborskich szkół. Szkoły podstawowe i gimnazjalne reprezentowało trzech uczniów z Gimnazjum nr 1, a szkoły ponadgimnazjalne 14 uczniów: z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu,  Powiatowego Centrum Edukacyjnego, Uniwersyteckiego Liceum Katolickiego i organizatora, czyli NASZEJ SZKOŁY -  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły.

Jury w składzie: przewodnicząca Zofia Biskupska-Lisiecka i członkowie: Teresa Szczepańska, Adam Wiśniewski i Karol Płotka, postanowiło przyznać następujące nagrody:

Kategoria szkoły podstawowe i gimnazja

I miejsce – Kinga Kuczwalska

– Gimnazjum nr 1

II miejsce –
– Gimnazjum nr 1 – Wiktor Jędrzejewski

wyróżnienie

Zofia Woss
- Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce: Natalia Milewczyk

 –ZSO nr 2

II miejsce: Maria Pobłocka
 – ZSO nr 2

III miejsce: Natalia Bigus

– Uniwersyteckie Liceum Katolickie

III miejsce: Paulina Szymikowska

 – ZSO nr 2

wyróżnienia:

 Piotr Kryj – PCE

 Łukasz Kosiński - ZSO nr 1

 Klaudia Bodnar – ZSGŻiA

wyróżnienia: Oliwia Nastały ZSO nr 2, Łukasz Kosiński ZSO nr 1

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: Katarzyna Zając i panie polonistki. Nagrody w konkursie ufundowane przez  Starostwo Powiatowe w Lęborku wręczyła Pani Elżbieta Godderis, Wicestarosta Lęborski.

IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły
IX międzyszkolny konkurs recytacji twórczości Karola Wojtyły

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF