Jakość powietrza – wysoki poziom pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 22 marca

Utworzono: 23-03-2022

Dyżurny WCZK w Gdańsku informuje o ryzyku przekroczenie poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie lęborskim w dniu 22 marca 2022 do godz. 24.00.

Osoby wrażliwe, zwł. cierpiące na przewlekłe choroby serca, układu oddechowego, osoby starsze i dzieci powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz, a także wietrzenie pomieszczeń itp.