Kluby sportowe wybrały swoich reprezentantów do Komisji

Utworzono: 12-01-2022

W dniu dzisiejszym, 12 stycznia 2022 r., w Sali Rajców Urzędu Miejskiego odbyły się wybory reprezentacji klubów sportowych do komisji konkursowych opiniujących oferty na zadania z zakresu sportu na 2022 rok.

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku, w pracach komisji nie może brać udziału reprezentant klubu, którego oferta jest rozpatrywana.

Burmistrz Miasta powołuje zarządzeniem dwie komisje: jedną do zaopiniowana ofert z zakresu dyscyplin obejmujących sporty drużynowe i jedną do zaopiniowana ofert z zakresu dyscyplin obejmujących sporty indywidualne.

W komisjach opiniujących oferty na zadania publiczne miasta Lęborka z zakresu sportu na 2022 rok jako przedstawiciele organizacji pozarządowych pracować będą:

  • - sporty indywidualne – Wojciech Jabłonowski (Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu) i Michał Polejowski (Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”),
  • - sporty drużynowe – Marek Bibliw (Klub Kolarski „Lew Lębork”) oraz Robert Biczkowski (Klub Strzelecki LOK „Lider Amicus”).

Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.

Kluby sportowe wybrały swoich reprezentantów do 41748
Kluby sportowe wybrały swoich reprezentantów do 41747
Kluby sportowe wybrały swoich reprezentantów do 41749
Kluby sportowe wybrały swoich reprezentantów do 41750