Urząd Miejski w Lęborku

Konferencja otwierająca projekt "e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork"

Utworzono: 07-11-2014

Wczoraj odbyła się inauguracja projektu pn. „e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” o numerze POIG.08.03.00-22-062/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclsion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt skierowany jest do osób 50+, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz ich rodzin. W Konferencji uczestniczyli min. Burmistrz Miasta Witold Namyślak, Zastępca Burmistrza Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski Wiktor Tyburski, Wicestarosta Ryszard Wenta, Radni Miasta i Powiatu oraz Beneficjenci Ostateczni. W ramach projektu przekazano 85 zestawów komputerowych wraz z zapewnieniem dostępu do sieci Internet.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę wyrównywania szans  w dostępie do Internetu osób wykluczonych cyfrowo, poprzez dostarczenie Internetu oraz zakup sprzętu komputerowego. Projekt i związana z nim aktywizacja społeczeństwa jest urzeczywistnieniem ulokowania środków w kapitał ludzki. Skutki realizacji projektu będą odczuwalne w skali makro i mikro przez długi okres czasu. Nowoczesne technologie są rozwiązaniem, które kształtuje naszą przyszłość i bez którego już dziś w większości przypadków nie jesteśmy w stanie sprawnie funkcjonować.

 

 

Konferencja otwierająca projekt "e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork"
Konferencja otwierająca projekt "e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork"
Konferencja otwierająca projekt "e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork"
Konferencja otwierająca projekt "e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork"
Konferencja otwierająca projekt "e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork"
Konferencja otwierająca projekt "e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork"
Konferencja otwierająca projekt "e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork"
Konferencja otwierająca projekt "e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork"
Konferencja otwierająca projekt "e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork"
Konferencja otwierająca projekt "e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork"
Konferencja otwierająca projekt "e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork"
Konferencja otwierająca projekt "e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork"

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF