Konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030+

Utworzono: 15-02-2023

Serdeczne zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Strategii Terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030+. Prosimy o przesyłanie uwag do przedstawionego, co pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu tego dokumentu. W związku z powyższym zamieszczamy formularz konsultacyjny, który służy do wyrażania Państwa opinii i uwag do Strategii.

Wypełniony formularz można przesłać pocztą elektroniczną na adres: strategia.zit@um.lebork.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:

  • Urząd Miejski w Łebie,
  • Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska w Nowej Wsi Lęborskiej,
  • Urząd Gminy Łęczyce w Łęczycach,
  • Urząd Gminy Wicko w Wicku,
  • Urząd Starostwa Powiatowego w Lęborku

Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres strategia.zit@um.lebork.pl

Do pobrania:

  1. Formularz konsultacyjny

Ponadto zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Lęborka, Miasta Łeby, Gminy Nowa Wieś Lęborska, Gminy Łęczyce, Gminy Wicko na spotkania konsultacyjne, które odbędą się:

  • 6 marca 2023 roku w godzinach 15:00-17:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka, w Sali Rajców nr 101,
  • 7 marca w godzinach 15:00-17:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie,
  • 9 marca w godzinach 15:00-17:00 w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce,

podczas których przedstawiony zostanie projekt Strategii terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030+.