Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w zakresie projektu uchwały

Utworzono: 14-09-2022

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lęborku.

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 września 2022 r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 05 października 2022 r.

Projekt konsultowanej uchwały wraz z formularzem uwag został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku pod adresem bip.um.lebork.pl w zakładce Prawo lokalne – „konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami” - konsultacje 21.09.2022 r. kliknij aby zobaczyć szczegóły