Konwent starostów, burmistrzów i wójtów rozmawiał o elektrowni jądrowej

Utworzono: 11-06-2024

W Starostwie Powiatowym w Lęborku we wtorek 11 czerwca br. odbył się Konwent starostów burmistrzów i wójtów powiatu lęborskiego. Samorząd Lęborka reprezentowali na nim burmistrz Jarosław Litwin z zastępcą Krzysztofem Królem.

Dyskusja na spotkaniu toczyła się przede wszystkim obszarze tematów związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi wokół budowy na Pomorzu elektrowni jądrowej. Uczestnicy spotkania omówili możliwości i oczekiwania związane z realizacją rządowego „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim na lata 2024 – 2028.” Każdy z samorządów ma w nim zagwarantowaną pulę środków, w przypadku miasta Lęborka jest to 8 mln złotych.

Aktualnie Lębork złożył do programu dwa wnioski. Pierwszy z nich dotyczy sfinansowania wkładu własnego do budowy z dofinansowaniem rządowym II etapu ulicy Myśliwskiej (1 mln zł), drugi renowacji schodów w kierunku Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego (500 tys. zł).

foto: Powiat Lęborski
 

Konwent starostów, burmistrzów i wójtów rozmawiał 55310