Urząd Miejski w Lęborku

Koronawirus: informacje - Lębork

Utworzono: 20-03-2020

Komunikat o podjętych działaniach w Lęborku

W związku z wydanymi przez rząd decyzjami i rozporządzeniami spowodowanymi zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co V-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19, w Lęborku podjętych zostało szereg działań mających na celu zminimalizowanie szerzenia się zakażeń koronawirusem SARS-Co V-2.

 • W celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwł. ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym, MOPS w Lęborku udostępnił numer telefonu: 668 205 407.
 • Od dnia 12 marca 2020 do Świąt Wielkanocnych nieczynne są  wszystkie placówki oświatowe – szkoły podstawowe i przedszkola. Jednocześnie apelujemy, aby dzieci i młodzież przebywały w tym okresie w domach. Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty!
   
 • Nieczynne aż do odwołania są miejskie placówki kulturalne – Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum i Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”. Wszystkie imprezy, spektakle, seanse, koncerty oraz konkursy itp. zostały odwołane. Książki wypożyczone w bibliotece miejskiej można zwracać poprzez trezor stojący przy wejściu; wydłużone też zostają terminy zwrotów do 30.04.br. Zakupione bilety na wydarzenia organizowane przez LCK „Fregata” można zwrócić w kasie kina przy ul. Gdańskiej 12.
   
 • Nieczynna do odwołania jest również pływalnia miejska „Rafa”, Centrum Sportu i Rekreacji  zawiesiło do odwołania wszystkie zawody sportowe organizowane na szczeblu miejskim i powiatowym. Przełożony został bieg 25. Edycji Indywidualnych Biegów Przełajowych o Puchar Grand-Prix Lęborka sezonu 2019/2020, który miał się odbyć 28.03.2020 r. w lasku przy Stadionie Miejskim w Lęborku. O nowym terminie poinformuje CSiR na stronie internetowej.
 • Na posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lęborku w dniu 23.03.2020 podjęto decyzję o wprowadzeniu do odwołania zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, bieżni, kortów tenisowych i skateparku. Decyzja ta podyktowana jest tym, że koronawirus na powierzchniach plastikowych, metalowych, drewnianych lub szklanych utrzymuje się stosunkowo długo.
 • Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w Lęborku podjął decyzję dot. wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Targowiska płodów rolnych „Mój Rynek” znajdującego się w Lęborku (za sklepem NETTO). Targowisko będzie czynne tak jak dotychczas - w dni targowe. Zmianie ulegną godziny otwarcia. Targowisko czynne będzie od godz. 8.00 do godz. 11.00. Jednocześnie wprowadzono zakaz handlu produktów spożywczych poza miejscami do tego wyznaczonymi. Polecono Komendantowi Straży Miejskiej w Lęborku  kontrolowanie i informowanie osób zajmujących się tego typu sprzedażą o wprowadzonym zakazie oraz przeprowadzanie częstszych kontroli miejsc, gdzie zbiera się młodzież czy osoby spożywające alkohol.

 • Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku zawiesił organizację imprez sportowych w Systemie Współzawodnictwa Szkół na szczeblu półfinału i finału wojewódzkiego do odwołania.
   
 • Nieczynny jest do odwołania Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku przy ul. Żeromskiego 6B.

Komunikat w sprawie pracy ratusza!

Mając na celu powstrzymanie i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem Burmistrz Miasta Lęborka podjął decyzje dotyczące reorganizacji pracy Urzędu Miejskiego w Lęborku na czas epidemii.

- Od dnia 16 marca do odwołania Urząd Miejski w Lęborku jest nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać drogą mailową, przez e-puap lub pocztą tradycyjną. Jeżeli jakaś sprawa nie będzie możliwa do załatwienia tą drogą, prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym Wydziałem UM w celu ustalenia z pracownikiem drogi postępowania w konkretnej sprawie.

- W Urzędzie Miejskim osobiście można załatwić wyłącznie sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego (akty zgony, rejestracja urodzeń), Referacie ds. Ewidencji Ludności bądź wpłaty w kasie. Płatności na rzecz Urzędu Miejskiego w Lęborku, w szczególności podatek o nieruchomości można płacić za pomocą systemu bankowości elektronicznej na wskazane w decyzji konto.

- Sprawy dotyczące działalności gospodarczej należy załatwiać poprzez PROFIL ZAUFANY. #zostanwdomu - złóż wniosek w CEIDG bez wychodzenia z domu

Logowanie, jak i zakładanie profilu zaufanego jest możliwe poprzez bankowość elektroniczną (po zalogowaniu się do swojego konta zakładka E-Urząd lub ProfilZaufany). Następnie wchodząc na stronę www.firma.gov.pl i logując się przez swój profil, można dokonać wszelkich wpisów, zmian, zawieszeń, wznowień I wykreśleń. W razie pytań dotyczących obsługi wniosku CEIDG proszę dzwonić pod numer (59) 8637-745.


- Wsparcie dla przedsiębiorców mających problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, czynszowych  w związku z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa

W sytuacji negatywnych skutków finansowych wynikających z epidemii koronawirusa przedsiębiorcy, mający problemy z terminową zapłatą należności podatkowych (podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych), czynszu za gminny lokal użytkowy - mogą wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta Lęborka o przyznanie ulgi w spłacie tych zobowiązań.

 • Wnioski o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku (zaległości podatkowej), umorzenie zaległości podatkowej należy składać w trybie art. 67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 900 z późn. zm.): wniosek składa przedsiębiorca, który jest płatnikiem podatku. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie. Kontakt: 59 8637 715; 59 8637 776;  podatki@um.lebork.pl
 • Wnioski o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie czynszu za gminny lokal użytkowy składa najemca / dzierżawca prowadzący działalność gospodarczą. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie. Kontakt: 59 8637 831.

- Burmistrz Miasta Lęborka informuje, że firmy, które w związku z epidemią koronawirusa zmuszone były tymczasowo zamknąć swoją działalność, mogą nie płacić za odbiór odpadów komunalnych.

Dotyczy to przedsiębiorców, ujętych w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, musieli zamknąć swoją działalność.

Z uwagi na fakt, że przedsiębiorcy tacy nie wytwarzają w tym czasie odpadów komunalnych, przez okres zamknięcia swoich lokali nie muszą wnosić opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po wznowieniu działalności przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek o umorzenie zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami, spowodowane zamknięciem lokalu na skutek wejścia w życie ministerialnego rozporządzenia.

Szczegóły informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska pod nr tel. 59-8637 777 (702) lub poprzez e-mail: odpady [AT] um [DOT] lebork.pl. Prosząc o zrozumienie, przepraszamy za wszelkie niedogodności.


W budynku ratusza czynne jest wyłącznie wejście główne od strony ul. Armii Krajowej.

Wykaz wydziałów wraz z telefonami i adresami e-mail dostępny jest na miejskiej stronie internetowej tutaj: https://www.lebork.pl/dla-mieszkanca/wydzialy-kontakty/ 

 • ​​W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku funkcjonuje Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie, w którym świadczą poradnictwo specjalistyczne psycholog i pedagog. Do zadań centrum należy też udzielanie wsparcia w radzeniu sobie z aktualnym kryzysem i budowanie motywacji do pozytywnych zmian. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz specjalistycznego poradnictwa (psycholog, pedagog) nie zwlekaj i zgłoś się o pomoc. Na adres mops@mopslebork.pl wyślij wiadomość podając swoje imię, nazwisko, i numer telefonu, w tytule wpisując specjalistyczne poradnictwo, a specjalista się z Tobą telefonicznie skontaktuje najszybciej jak to będzie możliwe. Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie pod numerem: 59 8622711 od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. 

  Lęborski MOPS informuje, że osoby starsze, samotne, bez możliwości pomocy ze strony bliskich, mogą zgłaszać potrzebę pomocy np. w zakupach pod nr tel. 59 8622-711 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

 • W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów oraz pracowników związanych z transportem publicznym, ZKM w Lęborku Spółka z o.o. od czwartku 19 marca 2020 r. wprowadził zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Do odwołania wprowadzony zostanie sobotni rozkład jazdy jako obowiązujący w dni robocze (od poniedziałku do piątku). W dniach 22 marca (niedziela) i 29 marca (niedziela) 2020 r. zostaje zawieszona cała komunikacja miejska obsługiwana przez ZKM w Lęborku Spółka z o.o. W tych dniach komunikacja miejska nie będzie funkcjonować.

 • Zajęcia grupowe zawiesiły Klub Osiedlowy BAZA i Placówka Wsparcia Dziennego! Zarząd Stowarzyszenia EDUQ podjął decyzje o zmianie organizacji pracy w Punkcie Wsparcia Seniorów. Do odwołania zawieszone są zajęcia grupowe dla seniorów w Klubie Osiedlowym BAZA. Wsparcie seniorom zostanie udzielone przez wolontariuszy Międzypokoleniowego Klubu Wolontariusza. Seniorzy zostaną objęci opieką domową zgodnie ze swoimi potrzebami, np. w formie przynoszenia zakupów.

 • W Punkcie Wsparcia Rodzin odwołane zostały wszystkie zajęcia grupowe, w tym codzienne zajęcia świetlicowe dla dzieci. Indywidualne wsparcie specjalistów będzie do odwołania udzielane telefonicznie pod numerem telefonu: 530 911 628. 

 • Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy SOSW w Lęborku OTWARTE DRZWI zawiesił do odwołania zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego przy Placu Piastowskim 6.

 • Do odwołania zawieszona jest działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Lwiątko” przy ul. Kossaka 84.


 • Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. została zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez burmistrzów do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność. Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 30 marca br. do 30 kwietnia br. NIE MAJĄ już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność. Osoby, które otrzymały wezwania w 2020 r. zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

 • Burmistrz Miasta w porozumieniu z Radnymi Rady Miejskiej w Lęborku podjął decyzję o uruchomieniu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w celu udzielenia pomocy SPS ZOZ w Lęborku. Zdecydowano o zakupie w pierwszej kolejności:

- 700 sztuk fartuchów barierowych, jednorazowych, niesterylnych
- 3 sztuk pulsoksymetrów

W tym roku to już kolejne wsparcie. 20 grudnia 2019 roku Lęborscy Radni podjęli uchwałę o przyznaniu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lęborku dotacji w wysokości 180 tys. zł. Przekazana przez samorząd Lęborka kwota przeznaczona jest na dofinansowanie modernizacji części budynku głównego Centrum Zdrowia Psychicznego w celu zapewnienia odpowiednich warunków do udzielenia świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Lęborka.

 „ Współpraca samorządu Lęborka z ZOZ Lębork jest dobra, staramy się regularnie wspierać lęborski szpital. Głównym źródłem finansowania szpitala jest Narodowy Fundusz Zdrowia, ale staramy się pozytywnie odpowiadać na potrzeby  szpitala w Lęborku -mówi Witold Namyślak Burmistrz Lęborka- Z budżetu miasta  w ostatnich dziesięciu latach wsparliśmy Szpital w Lęborku kwotą 820 tys. zł. Dotacje te pozwoliły m.in. kupić ambulans dla zespołów ratownictwa medycznego, histeroskop operacyjny dla oddziału ginekologiczno-położniczego czy artroskop na oddział chirurgii urazowo–ortopedycznej. W obecnej, trudnej sytuacji, również jestem w stałym kontakcie z Panią Dyrektor szpitala, zdrowie i życie mieszkańców Lęborka jest priorytetem”. 


O  nowych decyzjach i terminach będziemy Państwa informować. Prosimy śledzić komunikaty instytucji centralnych i regionalnych oraz stosować się do ich zaleceń.

MOPS informuje o terminach wypłat w marcu!

Fundusz Alimentacyjny:

23.03.2020 – Kasa MOPS
Zasiłki okresowe, celowe,

Pozostałe: 
26.03.2020 - Kasa MOPS

Zasiłki stałe:
28.03.2020 - Kasa MOPS (litery od A do Ł),
Kasa p.126 wejście od ul. Franciszkańskiej (litery od M do Ż)

Ważne
Reorganizacja pracy Urzędu Miejskiego w Lęborku
13-03-2020
Mając na celu powstrzymanie i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem Burmistrz...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF