Urząd Miejski w Lęborku

Lębork wysoko w rankingu. Ponad 14 mln zł dotacji na Rewitalizację

Utworzono: 15-11-2017

Miasto Lębork znalazło się wysoko na liście projektów do dofinansowania przez Województwo Pomorskie w ramach Zintegrowanych Projektów Rewitalizacyjnych. Na 110 możliwych punktów, projekt Lęborka zdobył 104 punktów co dało mu 2. pozycję w rankingu 18 gmin. Oznacza to, że przygotowywany od kilkudziesięciu miesięcy i warty ponad 21 mln zł program rewitalizacji Lębork „Nowy Świat” zostanie zrealizowany w latach 2017-2021.

Lęborski projekt zawierający działania społeczne i infrastrukturalne rewitalizacyjny został wysoko oceniony za m.in. efekty, spójność projektu zintegrowanego, występujące partnerstwo publiczno-prywatne, innowacyjne podejście, proponowany ład przestrzenny czy funkcje ponad lokalne. Wartość Zintegrowanego Programu Rewitalizacji obszaru „Lębork Nowy Świat” na który otrzymano dotacje to 20,4 mln zł w tym 14,2 mln zł dotacji (ok. 70%). Dodatkowo miasto wyda 712 tys. zł. Na uzupełniające działania infrastrukturalne. Łącznie wartość rewitalizacji wyniesie 21,1 mln zł.

Zintegrowany Program Rewitalizacyjny obszaru „Lębork Nowy Świat” zawiera plan działań, zarówno inwestycyjnych, jak i społecznych, mających na celu odnowienie i ożywienie obszaru Lębork Północ.

Program rewitalizacji obejmował będzie obszar, którego granice wyznaczają: od zachodu i północnego zachodu- linia kolejowa do Łeby, ogródki działkowe przy ul. Nadmorskiej, osiedle przy ul. Poznańskiej i Z. Witkowskiej, od wschodu - ulica Kossaka, zaś od południa granicę stanowią rzeka Łeba, al. Wolności i ul. Gdańska. W jego skład wchodzą m.in. ulice Stryjewskiego, Malczewskiego, Mostnika, Plac Kopernika.

Jest to obszar silnie zdegradowany, zarówno pod względem infrastrukturalnym, materialnym, jak i społecznym– występuje tu wiele negatywnych zjawisk, jak bezrobocie, ubóstwo, słabe wykształcenie, zjawiska patologii społecznej (alkoholizm, przemoc i in.). Wnikliwie przeprowadzone diagnozy społeczne, gospodarcze i przestrzenne dla tego obszaru, a także konsultacje i debaty z mieszkańcami, właścicielami i zarządcami nieruchomości, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami działającymi na obszarze objętym rewitalizacją gwarantuje to, że w przyjętych do realizacji zadaniach uwzględnione będą potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Podejmowane w ramach rewitalizacji działania mają charakter wielokierunkowej pomocy mieszkańcom objętego programem obszaru. Mają pomóc w zmianie postaw, przezwyciężeniu istniejących problemów i zagrożeń społecznych. Temu celowi służyć mają także zaplanowane i skonsultowane wcześniej z mieszkańcami działania, a także przedsięwzięcia inwestycyjne – doprowadzenie do zmiany wyglądu, poprawa estetyki tych terenów, podniesienie komfortu życia, stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji oraz podniesienie bezpieczeństwa, zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ważnym elementem działań jest zaangażowanie lokalnej społeczności w proces rewitalizacji, doprowadzenie do identyfikacji z zamieszkiwaną dzielnicą – tak, aby mieszkańcy poczuli się gospodarzami swoich dzielnic, ulic i podwórek.

Najważniejsze przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

Adaptacja bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej przy ul. Łokietka na Klub Osiedlowy „Baza”. Działać tu będą Punkt Wsparcia Rodzin, Punkty Wsparcia Seniorów oraz Ośrodek Pracy z Młodymi „Nasze Miejsce”. Przed budynkiem pojawi się zieleń, a przez podwórko przebiegać będzie ścieżka pieszo-rowerowa łącząca ul. Łokietka z ul. Kellera. Przyjazna mała architektura, taras na dachu, duże okna i przeszklenia zachęcały będą do spędzania w tym miejscu czasu przez mieszkańców.

Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży to z kolei pomysł na zagospodarowanie dawnej kotłowni na zapleczu internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Świetlica z aneksem socjalnym będzie czynna w dni robocze w godzinach popołudniowych zapewniając opiekę i pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Swoją siedzibę znajdą tu streetworkerzy czyli tzw. „pedagodzy ulicy”.

W planie jest wybudowanie wielu terenów rekreacyjnych: w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego, na Placu Kopernika, na zapleczu remizy straży pożarnej czy Malczewskiego 31-33, gdzie stanie także boisko wielofunkcyjne. Zagospodarowany zostanie także skwer przy „Orliku” na Pl. Piastowskim. Pojawią się tam m.in. place zabaw, rolkowiska, nowe chodniki i ścieżki, ławki oraz zieleń.

Rekreacja przy stacji kolejowej Nowy Świat. Przebudowane zostanie zaplecze siedziby Straży Pożarnej przy ul. Stryjewskiego, gdzie powstanie infrastruktura do zajęć sportowo-sprawnościowych i edukacyjnych, m.in. boisko wielofunkcyjne, ścianka wspinaczkowa, bieżnia, stanowiska do ćwiczeń fizycznych. Z obiektu korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy.

Podwórka integracyjne - wszystko w rękach mieszkańców. To mieszkańcy i ich zaangażowanie będą mieć duży wpływ na koncepcje zagospodarowania i funkcję podwórek oraz ich realizację. W konkursie architektonicznym wyłoniony zostanie projekt zagospodarowania podwórka przy budynku Stryjewskiego 52, w którym mieszkał Mieczysław Stryjewski - poeta, patron ogólnopolskiego konkursu literackiego organizowanego od ponad 30 lat w Lęborku. To miejsce może stać się wizytówką „Nowego Świata”, nawiązującą do historii, stanowiącą element tożsamości tego obszaru.

„Zakątek kultury”. To pomysł na zagospodarowanie terenu przyległego do kina „Fregata”. Pozwoli to rozszerzyć działalność Lęborskiego Centrum Kultury o nowe funkcje, m.in. zajęcia warsztatowe, np. ze streetartu czy zajęć tanecznych.

Remonty domów i ulic. Na komfort życia, ale i estetykę domów i ulic na lęborskim „Nowym Świecie” wpłynie niewątpliwie remont części wspólnych 29 budynków komunalnych. W ramach programu rewitalizacyjnego odnowione zostaną elewacje i klatki schodowe. Zaplanowano także szereg inwestycji drogowych. Remonty przejdą ulice i chodniki m.in. Kazimierza Wielkiego czy Malczewskiego. Wzrost bezpieczeństwa ma zapewnić rozbudowa miejskiego monitoringu o kolejnych 6 kamer w tej części miasta.

Lębork wysoko w rankingu. Ponad 14 mln zł dotacji na Rewitalizację
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF