Urząd Miejski w Lęborku

Lęborski Sport 2020

Utworzono: 08-11-2019

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku, oferty klubów sportowych dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu sportu należy składać do 30 listopada.

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej (dla stowarzyszeń/prawo). Pomocne będą:

- Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku,

- Zarządzenie nr 126/2014 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 09.12.2014 r. w sprawie określenia wzoru oferty i wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu sportu oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

Lęborski Sport 2020

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF