Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne Skarby Ziemi Lęborskiej

Utworzono: 06-06-2017

Po raz XXXIV lokalne środowisko inżynierów i techników zorganizowało w czerwcu br. Lęborskie Dni Techniki. W tym roku przebiegały one pod hasłem „Archeologiczne Skarby Ziemi Lęborskiej”. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Lęborka. Podobnie jak w latach poprzednich część działań LDT skierowane było do dzieci i młodzieży.

Oficjalna inauguracja XXXIV Lęborskich Dni Techniki odbyła się 2 czerwca 2017r. w sali audiowizualnej ZSM-I w Lęborku. Spotkanie środowiska inżynierów, przedsiębiorców, lokalnych władz, nauczycieli przedmiotów technicznych i zaproszonych gości poprowadzili Janusz Miklaszewski i Jagoda Wesołowska z Komitetu Terenowego Naczelnej Organizacji Technicznej w Lęborku. Wydarzenie uświetnił występ Zespołu Muzyki Dawnej IN CANTARE z Młodzieżowego Domu Kultury oraz soliści Aneta Suchta i Piotr Sadkowski.

Inauguracyjny wykład „Pradziejowy skarby. Starożytne nekropole w Czarnówku” przybliżające unikalne archeologiczne odkrycia pod Lęborkiem wygłosili prof. Jan Schuster i Agnieszka Krzysiak – kierownik badań.

Za osiągnięcia archeologiczne w Lęborku, Czarnówku i Wilkowie wyróżnienie KT Naczelnej Organizacji Technicznej w Lęborku odebrały z rąk prezesa KT NOT Janusza Miklaszewskiego dyrektor Muzeum w Lęborku Mariola Pruska, oraz archeolog Agnieszka Krzysiak.  

Lęborskie Dni Techniki to tradycyjne miejsce ogłoszenia wyników Konkursu Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej. Celem konkursu jest coroczne wyróżnianie i nagradzanie najaktywniejszych podmiotów i osób fizycznych z regionu Ziemi Lęborskiej za działalność promocyjną oraz popularyzacja osiągnięć gospodarczych i społecznych.

W tegorocznym konkursie Kapituła zaproponowała przyznanie certyfikatu w czterech kategoriach: osobowość, instytucje kultury, czysta kraina oraz wydarzenie.

Laureatem w kategorii „Osobowość” został Waldemar Walkusz. Wyróżniono także: Krystiana Chrzanowskiego oraz Zbigniewa Borowskiego.

W kategorii „Instytucje Kultury” zwyciężył Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. Ponadto kapituła wyróżniła: Gminne Centrum Kultury w Cewicach, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku.

Laureatem konkursu Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej Edycja 2016 w kategorii „Czysta Kraina” za Budowę elektrociepłowni opalanej biomasą zostało Miasto Lębork. Nagrodę za  sprawne zrealizowanie dużej, 43-milionowej inwestycji z 85% dofinansowaniem z funduszy szwajcarskich odebrał Burmistrz Lęborka Witold Namyślak. Wyróżnienie w tej kategorii Kapituła przyznała Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Lęborska” za „Błękit rzeki dobrem Krainy” oraz Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku za działania proekologiczne podejmowane na terenie Powiatu Lęborskiego.

Ostatnią kategorią nagrodzoną przez Kapitułę była kategoria „Wydarzenie”. W tym roku po raz pierwszy w historii konkursu wyłoniono dwóch laureatów za organizację: V Grand Prix Nordic Walking o Puchar Starosty Lęborskiego oraz Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski Uczniów Rzemiosła. Wyróżnienia trafiły do organizatorów: XI Otwartego Konkursu Literackiego „Legendy Błękitnej Krainy” oraz Uroczystość patriotyczno-religijną w Krępie Kaszubskiej.

Podczas tegorocznej edycji konkursu Kapituła Certyfikatu rekomendowała również przyznanie trzech nagród specjalnych, które otrzymali:

Mariola Pruska za propagowanie dziedzictwa kulturowego
NFM Production Sp. z o.o. w Lęborku za promocję powiatu na szczeblu wojewódzkim
Dachy Patryk Bianga za podejmowane działania prospołeczne.

Tradycją LDT jest przyznawany przez KT NOT w Lęborku tytuł Menadżera i Partnera. W tym roku tytuł Menadżera otrzymali właściciele Grupy Sportex Łukasz i Tomasz Mechlińscy oraz Krzysztof Wojciechowicz. Partnerem KT NOT została dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku Teresa Szczepańska.

Tytuł nauczyciela zawodu 2016 za całokształt pracy zawodowej otrzymał mgr inż. Jan Zawada z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku. Wyróżnienie wręczyła Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego i Doradca Burmistrza Lęborka Alicja Zajączkowska.

Wyróżnienie Mister Budownictwa za rok 2016 za rozbudowę i przebudowę budynku produkcyjnego firmy MEYN POLSKA sp. z o.o przy ul. Sportowej w Lęborku powędrowało do dyrektora firmy MEYN Dariusza Karasia i architekta Dariusza Pobruckiego.

Lęborskie Dni Techniki to także cykl działań skierowanych do dzieci młodzieży pod nazwą Lęborskie Dni Juniora „Młody Technik”. W jego ramach odbył się m.in. pokaz modeli latających, lekcje o zawodzie archeologa oraz konkursy plastyczne „NIE dla palenia śmieci w piecach domowych” oraz „Archeolog”. O działaniach tych można przeczytać w artykule Lęborskie Dni Juniora pod znakiem archeologii.

„Polscy inżynierowie i wynalazcy” to nazwa konkursu dla gimnazjalistów przeprowadzonego wśród uczniów szkół w powiecie lęborskim. Najlepszą trzyosobową grupę wystawił w tym roku Zespół Szkół w Redkowicach (uczniowie Paulina Konecka, Wiktoria Krawczak i Marta Lis, opiekun Adrianna Meyer), II miejsce zajęło Społeczne Gimnazjum Językowe z Lęborka (uczniowie: Jakub Zielonka, Michał Mielewczyk i Jakub Nastaj, opiekun Hanna Wołodkowicz), III miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 w Lęborku (uczniowie Filip Lewandowski, Wiktor Jędrzejewski i Bartosz Kabała, opiekun Andrzej Łakocki).

W konkursie w rozwiązywaniu łamigłówki SUDOKU rywalizowano już po raz jedenasty.

Wyniki XI konkursu Sudoku:

1. Sylwia Warias i Michał Markowski
2. Marian Kurzydło
3. Grażyna Badziąg
4. Krzysztof Gorazdowski
5. Aleksandra Kochanowska
6. Eliza Kruk
7. Irena Kondratowicz
8. Dorota Nastały
9. Agnieszka Kozłowska

Lęborskim Dniom Techniki towarzyszyły wystawa lęborskiego Klubu Fotograficznego „Zabytki archeologiczne Ziemi Lęborskiej” oraz przygotowana przez Muzeum „Gemma Gemmarum (klejnot nad klejnotami)

Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19436
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19437
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19438
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19439
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19440
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19441
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19442
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19443
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19444
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19445
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19446
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19447
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19448
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19449
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19450
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19451
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19452
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19453
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19454
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19455
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19456
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19457
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19458
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19459
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19460
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19461
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19462
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19463
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19464
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19465
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19466
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19467
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19468
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19469
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19470
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19471
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19472
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19473
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19474
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19475
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19476
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19477
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19478
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19479
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19480
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19481
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19482
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19483
Lęborskie Dni Techniki 2017 - Archeologiczne 19484