Urząd Miejski w Lęborku

Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej. Z projektu wydano ponad 1,65 mln zł

Utworzono: 08-01-2018

Montaż węzłów cieplnych w budynkach zabytkowych, modernizacja napowietrznej sieci przy ul. Krzywoustego oraz przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. E. Plater to najważniejsze zadania zrealizowane w roku 2017 przez MPEC w Lęborku, w ramach dofinansowanego ze środków RPO Województwa Pomorskiego projektu „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na lata 2017-2021”.

W roku 2017 wykonane zostały 3 zadania o wartości ponad 1,65 mln zł. Wartość całego projektu wynosi 9 mln 342 tys. zł. Ponad 3,9 mln zł to dofinansowanie z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z osi priorytetowej 10 Energia.

Przebudowana została sieć ciepłownicza przy ul. E. Plater. W ramach inwestycji na preizolowaną wymieniono tradycyjną niskoparametrową w  4 – rurową siec cieplną (181 metrów sieci ciepłowniczej). W budynkach mieszkalnych przy E. Plater 14, 15 i 16 zainstalowano dwufunkcyjne węzły cieplne. Koszt realizacji zadania wyniósł 393.538,50 zł brutto.

Ponad 400 metrów miał zmodernizowany odcinek napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ul. Krzywoustego na terenie dawnego ZWAR-u. Prace polegające na wymianie izolacji termicznej na rurach zainstalowanych na estakadzie ciepłowniczej oraz wykonanie nowych powłok ochronnych na konstrukcji estakady kosztowały 663.917,10  brutto.

Wykonano montaż wielu węzłów cieplnych w budynkach w tym zabytkowych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków obejmującym układ urbanistyczny starego miasta (Muzeum oraz budynek Sądu Rejonowego). Węzły dwufunkcyjne zainstalowano w budynkach: Franciszkańska 4, Plac Spółdzielczy 6, Młynarska 2, Gdańska 1, 6, 7, 8A, 110, a węzły jednofunkcyjne w budynkach Młynarska 14-15 i 20, Waryńskiego 18, Plac Pokoju 6, Plac Spółdzielczy 1, Staromiejska 42, Przyzamcze 2, Gdańska 12. Zlikwidowano także część węzła grupowego przy Wyszyńskiego 3. Koszt wszystkich prac wyniósł 585.570,00 zł brutto.

Projekt „Modernizacja Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Lęborku” i inwestycje w nim zawarte zostaną zrealizowane do końca grudnia 2021 roku.

W ramach projektu przebudowana została sieć ciepłownicza oraz zamontowanych zostanie 50 nowoczesnych węzłów ciepłowniczych, w tym 37 węzłów dwufunkcyjnych (co i cwu) i 13 węzłów jednofunkcyjnych (co).

Kluczowym rezultatem projektu będzie obniżenie strat ciepła na przesyle w stosunku do całej sieci o 12.486 GJ/a tj. o 21,12%, a tym samym poprawa sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej w Lęborku. Efektem ponad 9 milionowej inwestycji będzie nie tylko ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska (1.554 ton równoważnikowych CO2), ale ograniczenie w zużyciu energii co przyniesie oszczędności finansowe dla gminy i mieszkańców.

Realizacja przedsięwzięcia „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w Lęborku” składa się z 7 zadań:

  • 1. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych.
  • 2. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Emilii Plater (zrealizowane)
  • 3. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych.
  • 4. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. M. Konopnickiej, Alei Wolności i ul. Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych.
  • 5. Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich.
  • 6. Montaż węzłów cieplnych, w budynkach i w budynkach zabytkowych (m.in. Muzeum i Zamek – Sąd Rejonowy), na obszarze wpisanym do rejestru zabytków obejmującym układ urbanistyczny obszaru starego miasta w Lęborku wraz z likwidacja części węzła grupowego przy ul. Wyszyńskiego (zrealizowane)
  • 7. Modernizacja napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej w przy ul. Krzywoustego na terenie dawnego ZWAR-u (zrealizowane).

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lęborku oprócz w/w zadań podjęło także wiele działań polegających na podłączaniu nowych odbiorców. W ostatnim czasie miejskie ciepło popłynęło do budynków przy ul. Sportowej – Nadleśnictwo, Konopackiej 3, Czecha, Targowej 23, Wyszyńskiego 9, Słowackiego 16, Słupskiej 1D (NFM) i Reja 19.

Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej. Z projektu wydano ponad 1,65 mln zł
Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej. Z projektu wydano ponad 1,65 mln zł
Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej. Z projektu wydano ponad 1,65 mln zł
Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej. Z projektu wydano ponad 1,65 mln zł
Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej. Z projektu wydano ponad 1,65 mln zł
Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej. Z projektu wydano ponad 1,65 mln zł
Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej. Z projektu wydano ponad 1,65 mln zł
Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej. Z projektu wydano ponad 1,65 mln zł
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF