Urząd Miejski w Lęborku

Modernizacja napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ul. Krzywoustego

Utworzono: 30-10-2017

Ponad 400 metrów ma modernizowany odcinek napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ul. Krzywoustego na terenie dawnego ZWAR-u. Prace polegające na wymianie izolacji termicznej na rurach zainstalowanych na estakadzie ciepłowniczej oraz wykonanie nowych powłok ochronnych na konstrukcji estakady realizowane są w ramach projektu ze wsparciem unijnym „Modernizacja Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Lęborku”.

Ponad 3,9 mln zł dofinansowania pochodzi z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z osi priorytetowej 10 Energia. Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lęborku przyznano dofinansowanie w wysokości 53,5 % kosztów kwalifikowanych tj. nie więcej niż 4.019.851,19 zł. Wartość całego projektu wynosi 9.341.900,88 zł. Roboty na terenie dawnego „Zwaru” wykonuje firma INTER WW Sp. z o.o. z Chwaszczyna.

W roku 2017 oprócz w/w zadania przebudowana została osiedlowa sieć ciepłownicza przy ul. E. Plater. W ramach inwestycji na preizolowaną wymieniono tradycyjną niskoparametrową w  4 – rurową sieć cieplną (181 metrów sieci ciepłowniczej). W budynkach mieszkalnych przy E. Plater 14, 15 i 16 zainstalowane zostały dwufunkcyjne węzły cieplne.

Obecnie trwa montaż węzłów cieplnych, w budynkach w tym zabytkowych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków obejmującym układ urbanistyczny starego miasta w Lęborku. Węzły dwufunkcyjne zostaną zainstalowane w budynkach: Franciszkańska 4, Plac Spółdzielczy 6, Młynarska 2, Gdańska 1, 6, 7, 8A, 110, a węzły jednofunkcyjne w budynkach Młynarska 14-15 i 20, Waryńskiego 18, Plac Pokoju 6, Plac Spółdzielczy 1, Staromiejska 42, Przyzamcze 2, Gdańska 12

Projekt „Modernizacja Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Lęborku” i inwestycje w nim zawarte zostaną zrealizowane do końca grudnia 2021 roku.

W ramach projektu przebudowana została sieć ciepłownicza oraz zamontowanych zostanie 50 nowoczesnych węzłów ciepłowniczych, w tym 37 węzłów dwufunkcyjnych (co i cwu) i 13 węzłów jednofunkcyjnych (co).

Kluczowym rezultatem projektu będzie obniżenie strat ciepła na przesyle w stosunku do całej sieci o 12.486 GJ/a tj. o 21,12%, a tym samym poprawa sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej w Lęborku. Efektem ponad 9 milionowej inwestycji będzie nie tylko ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska (1.554 ton równoważnikowych CO2), ale ograniczenie w zużyciu energii co przyniesie oszczędności finansowe dla gminy i mieszkańców.

Realizacja przedsięwzięcia „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w Lęborku” składa się z 7 zadań:

1. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych.

2. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Emilii Plater.

3. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich i I Armii Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych.

4. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. M. Konopnickiej, Alei Wolności i ul. Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych.

5. Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich.

6. Montaż węzłów cieplnych, w budynkach i w budynkach zabytkowych (m.in. Muzeum i Zamek – Sąd Rejonowy), na obszarze wpisanym do rejestru zabytków obejmującym układ urbanistyczny obszaru starego miasta w Lęborku wraz z likwidacja części węzła grupowego przy ul. Wyszyńskiego.

7. Modernizacja napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej w przy ul. Krzywoustego (teren dawnego ZWAR-u).

Modernizacja napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ul. Krzywoustego
Modernizacja napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ul. Krzywoustego
Modernizacja napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ul. Krzywoustego
Modernizacja napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ul. Krzywoustego
Modernizacja napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ul. Krzywoustego
Modernizacja napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ul. Krzywoustego
Modernizacja napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ul. Krzywoustego
Modernizacja napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ul. Krzywoustego
Modernizacja napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ul. Krzywoustego
Modernizacja napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ul. Krzywoustego
Ważne
Dzień Dziecka w Lęborku
15-05-2018
1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci na wspaniałą zabawę na Placu Pokoju. Czekają...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF