Urząd Miejski w Lęborku

MOPS informuje o zmianach w "becikowym"

Utworzono: 08-04-2010
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje wszystkich zainteresowanych, że weszła w życie Ustawa z dnia 5 marca 2010r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ustawa wprowadza zmiany związane z wymogiem dołączenia do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zaświadczenia lekarskiego.
Ustawa zawiesza - do dnia 31 grudnia 2011 r. - obowiązujące od 1 listopada 2009 r. przepisy tj. wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia od lekarza stwierdzającego iż kobieta była pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.
Obecnie świadczenia rodzinne związane z urodzeniem dziecka będą przysługiwać po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety przez lekarza ginekologa lub położną w okresie ciąży.
Matka lub ojciec dziecka, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie otrzymali świadczeń z tytułu urodzenia dziecka mają prawo złożenia wniosku o wypłatę tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach znowelizowanej niniejszą zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych z zastrzeżeniem, iż w/w wniosek zostanie złożony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej nowelizacji.
Ważne
Dzień Dziecka w Lęborku
15-05-2018
1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci na wspaniałą zabawę na Placu Pokoju. Czekają...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF