Nagroda Burmistrza Miasta Lęborka dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych

Utworzono: 11-08-2022

W ramach Lęborskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży do dnia 9 września 2022 r. (piątek) można zgłaszać wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Lęborka,  zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr XIII-197/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych i placówek oświatowych działających na terenie miasta Lęborka. Regulamin oraz wniosek o przyznanie nagrody dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lęborku: http://bip.um.lebork.pl/strony/17426.dhtml