Urząd Miejski w Lęborku

Nagrody Burmistrza dla wybitnych uczniów i studentów

Utworzono: 12-07-2013

Do 10 września 2013 r. można ubiegać się o przyznanie nagrody dla uczniów i studentów, a do 5 października 2013 r. dla studentów w dziedzinie nauka, w ramach lęborskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (Uchwała Nr XXVII-460/2013 Rady Miejskiej z dnia 20.06.2013 r. w sprawie przyjęcia lęborskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  i młodzieży).
Nagrody przyznawane są w 3 dziedzinach: nauka, sport oraz kultura i sztuka. Kategorie:
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- szkoła ponadgimnazjalna
- szkoła wyższa

O nagrodę mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają stałe zameldowanie na terenie miasta Lęborka, są uczniami szkół działających na terenie miasta Lęborka, a nie są zameldowani na pobyt stały w Lęborku, nie ukończyli 26 lat przed upływem terminu składania wniosków, mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinach: nauka, sport, kultura i sztuka w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.; w przypadku ubiegania się o nagrodę w dziedzinie nauka osiągnęli średnią ocen: uczeń minimum 4,8, student minimum 4,5
O nagrodę mogą ubiegać się również absolwenci szkół lub uczelni, którzy ukończyli ją w roku kalendarzowym, w którym przyznawana jest nagroda. Preferowani są kandydaci mający osiągnięcia na szczeblu ponadpowiatowym.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy naukowi szkół wyższych, osoby upoważnione do reprezentowania instytucji kulturalnych lub sportowych, sam zainteresowany, w przypadku, gdy jest osobą pełnoletnią, rodzice lub opiekun prawny kandydata.


Wnioski o przyznanie nagrody w ramach lęborskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Lęborku, tel. 59 8637724 lub na stronie internetowej bip.um.lebork.pl (zakładka: Jak załatwić sprawę/ Referat Oświaty).

Ważne
Dzień Dziecka w Lęborku
15-05-2018
1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci na wspaniałą zabawę na Placu Pokoju. Czekają...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF