Urząd Miejski w Lęborku

Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Utworzono: 12-10-2018

12 października w reprezentacyjnej Sali Rajców lęborskiego ratusza odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Lęborska oświata to w bieżącym roku 10 przedszkoli, 1 punkt przedszkolny, 7 szkół podstawowych i przez jeden rok jedno gimnazjum. To także blisko 4.900 uczniów i przedszkolaków, 483 nauczycieli, z których prawie 75 % osiągnęło stopień nauczyciela dyplomowanego i prawie 200 pracowników administracji i obsługi. Na oświatę miasto przeznacza ponad 50,6 mln zł, to 30% rocznego budżetu Lęborka.

Burmistrz Witold Namyślak podziękował nauczycielom, wychowawcom, pracownikom obsługi oraz uczniom osiąganych wyników, pasji i zaangażowania.

Spotkanie w szerokim gronie było okazją do nagrodzenia osób, które w minionym roku szkolnym mieli największy wpływ na kreowanie naszej lęborskiej oświaty.

Nagrodę Burmistrza Miasta Lęborka za rok szkolny 2017/2018 otrzymali:

Janina Świtka Dyrektor Przedszkola Nr 1
Dorota Lahutta Dyrektor Przedszkola Nr 2
Wiesława Krefta Dyrektor Przedszkola Nr 5
Teresa Cygan Dyrektor Przedszkola Nr 6
Grażyna Ruszkowska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Mariola Małecka Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
Waldemar Walkusz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4
Krzysztof Wetta Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5
Kazimierz Wielgus Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7
Daniel Nadworski Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8

Nagrodą Burmistrza Miasta Lęborka za rok szkolny 2017/2018 uhonorowani zostali również nauczyciele wychowania przedszkolnego:

Halina Rękas - Przedszkole Nr 1
Małgorzata Balicka-Pietrzyk - Przedszkole Nr 2
Wioletta Kuźmińska - Przedszkole Nr 5
Iwona Kleba - Przedszkole Nr 6
Irena Ejgim - Przedszkole Nr 9
Teresa Maszk - Przedszkole Nr 10

oraz nauczyciele ze szkół podstawowych:
Izabela Tutakowska - Nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej Nr 1   
Agnieszka Jankowska - Pedagog i wicedyrektor w Szkole Podstawowej Nr 1   
Celina Skibicka - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3   
Anna Piekarczyk - Nauczycieli informatyki i techniki w Szkole Podstawowej Nr 3   
Wioletta Szymonik - Nauczyciel muzyki i sztuki w Szkole Podstawowej Nr 4
Donata Skorupińska - Nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej Nr 4
Grażyna Cisak - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkole Podstawowej Nr 5
Jadwiga Lesiuk – Łosińska - Nauczyciel geografii i przyrody oraz nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej w Szkole Podstawowej Nr 5
Aleksandra Gryfkowiec - Nauczyciel chemii  w Szkole Podstawowej Nr 7
Wojciech Malicki - Nauczyciel religii w Szkole Podstawowej Nr 7
Joanna Fudala - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 8
Luiza Szatkowska - Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 8

Burmistrz Miasta Lęborka nagrodził szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów.

Nagroda ta przyznawana jest w III dziedzinach: Nauka, kultura i sztuka oraz sport. W każdej z tych dziedzin uwzględnione były cztery kategorie: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna oraz Szkoła Wyższa. W tym roku do ratusza wypłynęły 142 wnioski. Burmistrz, po zaopiniowaniu przez stosowne komisje, przyznał 9 nagród głównych i 52 wyróżnienia.

Wyróżnienia w dziedzinie NAUKA

Kategoria szkoła podstawowa:

Nadia Cichowlas - Absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 8
Hubert Stencel - Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 8
Mateusz Kamieniecki - Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 8
Maksymilian Młyński - Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 3
Daniel Zegler - Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 3
Iga Dramczyk - Uczennica  Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej
Paweł Kalinowski - Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 7
Piotr Kąkol - Absolwent Szkoły  Podstawowej Nr 8
Oskar Kaszubowski - Absolwent Szkoły Podstawowej  Nr 8
Maciej Baranowski - Uczeń Społecznej  Językowej Szkoły Podstawowej


Kategoria gimnazjum:

Agata Steciuk - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1
Jakub Wesołowski - Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 1
Magdalena Nawrot - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1
Martyna Lorek - Absolwentka Szkoły Podstawowej  Nr 7
Olga Leciejewska - Absolwentka Społecznego Gimnazjum Językowego
Zofia Klata - Absolwentka Społecznego Gimnazjum Językowego
Olga Szreder - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1
Łukasza Romaniuk - Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1
Anna Zechlin - Absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 1
Alicja Gajda - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1


Kategoria szkoła ponadgimnazjalna:

Jakub Wroński - Uczeń Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych
Tomasz Helt - Uczeń Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych
Szymon Skrzyński - Absolwent Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku
Weronika Cyman - Uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Kategoria szkoła wyższa:

Marcelina Bulczak - Studentka Politechniki Gdańskiej

Nagrody główne w kategorii NAUKA

W kategorii Szkoła Podstawowa – nagrodę otrzymała uzdolniona humanistka, uczennica Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej w Lęborku - Joanna Balińska

W kategorii Gimnazjum – nagrodę otrzymał absolwent Społecznego Gimnazjum Językowego, potrójny laureat olimpiad z fizyki, chemii i matematyki Artur Kamieniecki.

W kategorii Szkoła Wyższa – nagrodę otrzymał Student Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa Michał Śmiechowski.

Wyróżnienia w dziedzinie KULTURA I SZTUKA

Kategoria szkoła podstawowa:

Kaja Moczyło - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3
Igor Konieczny - Uczeń Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej
Agata Kurzydło - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1
Oliwia Wójcik - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 8
Barbara Olszewska - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1
Maja Tutakowska - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1


Kategoria gimnazjum:

Roksana Pilarska - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1
Wiktoria Bojke - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1
Lilianna Jasińska - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 7


Kategoria szkoła ponadgimnazjalna

Julia Pioch - Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku

 

W dziedzinie KULTURA i SZTUKA  po rekomendacji komisji Burmistrz przyznał nagrody główne.

W kategorii Szkoła Podstawowa – uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 – osobowości tanecznej - Joannie Dawidowskiej.

W kategorii gimnazjum – uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku - Wiktorii Wasilewskiej.     

W kategorii szkoła ponadgimnazjalna – uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lębork - Natalii Milewczyk.

 

Wyróżnienia w dziedzinie SPORT

Kategoria szkoła podstawowa:

Igor Zagożdżan - Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 3
Weronika Klejna - Absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 3
Hanna Walkusz - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3
Michalina Kulik - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3
Piotr Szczegielniak - Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 8
Olimpia Gromulska - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1
Aleksandra Klimik - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1
Magdalena Szymańska - Uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Paweł Bielka - Uczeń Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej
Agnieszka Rzepka - Uczennica Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej


Kategoria gimnazjum:

Wiktoria Naczk - Absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 1
Kosma Kowalski - Absolwent Szkoły Podstawowej  Nr 1
Jakub Kozłowski - Uczeń Społecznego Gimnazjum Językowego
Filip Lewandowski - Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1
Aleksandra Gliszczyńska - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1
Agnieszka Kurek - Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1


Kategoria szkoła ponadgimnazjalna:

Marta Skibicka - Absolwentka Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Natalia Kolasińska - Uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Cyprian Klinger - Uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 

W dziedzinie SPORT  po rekomendacji komisji Burmistrz przyznał nagrody główne:

W kategorii Szkoła Podstawowa otrzymał ją Jonatan Jażdżewski – uczeń Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej.

W kategorii Gimnazjum – uczeń klasy II gimnazjalnej w Szkole Podstawowej Nr 1 – Kacper Gliński

W kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne – absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 - strzelec wyborowy - Stanisław Boniaszczuk.  

Oprawę muzyczną zapewniły występy Oliwii Granowskiej, Kasi Krakowiak, Doroty i Agnieszki Suszko, Natalii Waleśkiewicz, Aleksandry Wolańskiej, które pod opieką Anny Krawczykowskiej uczą się śpiewu w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata” w Lęborku.

Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF