Urząd Miejski w Lęborku

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2017

Utworzono: 11-05-2017

W roku 2017 realizowany będzie program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –Priorytet 3. W ramach programu Wojewoda Pomorski przyznał Gminie miasto Lębork dotację celową z budżetu Państwa w łącznej kwocie 12 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu do bibliotek szkolnych nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

Niniejszą dotację na realizację w/w zadania otrzymały niżej wymienione szkoły:

  • Zespół Szkół Nr 3 – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku w kwocie 4 800 zł,
  • Zespół Szkół Nr 3 – Gimnazjum Nr 3 w Lęborku w kwocie 7 200 zł.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF