Urząd Miejski w Lęborku

Nowy projekt dla lęborskich szkół

Utworzono: 30-09-2016

Urząd Miejski w Lęborku pozyskał środki na realizację kolejnego projektu oświatowego, który umożliwi lęborskim szkołom podstawowym i gimnazjalnym prowadzenie dodatkowych działań podnoszących kompetencje zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Niedługo rozpocznie się realizacja projektu „Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół” realizowanego w ramach działania 03.02. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Projekt będzie trwał do 31.07.2018 roku. Budżet projektu wynosi 1.920.840,00 złotych.

Projektem objęte zostaną wszystkie lęborskie szkoły podstawowe i gimnazjalne: Szkoła Podstawowa nr 3, 4, 5 i 8 oraz Gimnazjum nr 1, 2 i 3. Łącznie udział w realizacji wezmą 544 osoby w tym 464 uczniów oraz 80 nauczycieli.

Celem projektu jest polepszenie jakości procesu kształcenia poprzez podwyższenie kompetencji uczniów oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli. Wśród najważniejszych zadań wymienić należy: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów biorących udział w projekcie, tj. kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje językowe, kompetencje uczenia się oraz kompetencje społeczne. Ważnym elementem projektu jest również doskonalenie zawodowe nauczycieli umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do profesjonalnego wspierania uczniów.
W ramach projektu do szkół zakupiony będzie sprzęt wzbogacający realizację zajęć, w tym między innymi: tablice interaktywne, projektory, ekrany, laptopy oraz gry edukacyjne.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF