Urząd Miejski w Lęborku

O drogach i kolei na konwencie samorządowców

Utworzono: 28-02-2019

Wtorkowy Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Lęborskiego zdominowały kwestie związane z zagadnieniami komunikacyjnymi.

Rozmowy toczyły się wokół możliwości wspierania inwestycji drogowych przez Pomorski Urząd Marszałkowski. W spotkaniu z samorządowcami uczestniczył Ryszard Świlski, Wicemarszałek Pomorski.
Wśród omawianych tematów wiele miejsca poświęcono postępom prac na modernizowanej drodze nr 214 z Lęborka do Łeby. Droga remontowana była dwuetapowo. Szczególnie drugi etap prac, na odcinku Łeba – Białogarda, trwał dłużej, niż pierwotnie szacowano, głównie w wyniku trudności terenowych oraz znacznych podwyżek na materiały budowlane w trakcie realizacji zadania.

Wicemarszałek przekazał dobra informację dotyczącą drogi nr 214 - do końca kwietnia  br. droga do Łeby zostanie ostatecznie oddana do użytku.

Na konwencie poruszane były zagadnienia związane z prowadzeniem remontów dróg, szczególnie w miejscach, w których drogi gminne i powiatowe łączą się z drogami wojewódzkimi. Wicemarszałek zapewnił o otwartości i chęci do współpracy z samorządami w tym zakresie.

 

Na spotkaniu omówiono aktualny stan prac prowadzonych przez Pomorski Urząd Marszałkowski na drogach wojewódzkich, m.in. inwestycji dofinansowanych ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycje z udziałem środków PROW są w toku lub na ukończeniu, ponieważ okres programowania w tym zakresie kończy się w roku 2020.

Wiele szans stwarza nowy okres programowania na lata 2021-2027. Przygotowania są w toku i w związku z nowym PROW samorządowcy będą podczas kolejnych spotkań mogli wypowiedzieć się w zakresie ustalanych priorytetów oraz wnieść dodatkowe uwagi i wnioski.

Poruszany był temat rewitalizacji linii kolejowej nr 229 z Kartuz przez Sierakowice do Lęborka i Łeby. W ub. roku samorząd województwa pomorskiego przeznaczył środki na opracowanie studium wykonalności na 5 projektów realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i Polskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznej, z zastrzeżeniem możliwości realizacji w perspektywie finansowej lat 2021-2017.
Zlecone opracowania dotyczą modernizacji tras kolejowych, które polepszą standard życia mieszkańców mniejszych miejscowości, m.in. w powiecie kościerskim, bytowskim i lęborskim. Dwa z opracowywanych projektów dotyczą bezpośrednio powiatu lęborskiego.

Największe dofinansowanie uzyskał projekt rewitalizacji linii kolejowej 229 pomiędzy Kartuzami a Sierakowicami z docelową elektryfikacją tej linii i włączeniem jej w system kolejowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Docelowo linia miałaby prowadzić do Lęborka i do Łeby, co znacznie poprawiłoby możliwości komunikacyjne z Lęborka w kierunku południowym. Drugi z projektów dotyczy rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej na odcinku Lębork – Nowa Wieś Lęborska.

O drogach i kolei na konwencie samorządowców
O drogach i kolei na konwencie samorządowców

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF