Urząd Miejski w Lęborku

Od szkolenia do zatrudnienia – projekt OHP dla młodych

Utworzono: 24-10-2017

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku rozpoczęła rekrutację do projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do 140 osób w wieku 18-24 lata z woj. pomorskiego, biernych zawodowo, bez zatrudnienia, nie uczących i nie szkolących się, o niskich kwalifikacjach, w tym młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie mogą wziąć osoby niepełnosprawne.

Projekt przewiduje  szerokie działania, w tym doradztwo, kursy, staże zawodowe.

W realizację projektu na terenie Lęborka zaangażowane jest Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Krzywoustego 1, tel. 59 841 26 61, e-mail: ppp.lebork [AT] ohp [DOT] pl

Koordynator projektu Danuta Skutecka dyrektor CEiPM w Słupsku. Opiekun grupy projektowe (10 osób) Anna Wiśniewska-Rój.

Od szkolenia do zatrudnienia – projekt OHP dla młodych

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF