Urząd Miejski w Lęborku

Ogłoszenie

Utworzono: 17-02-2017

Zgodnie z § 1 ust. 9 pkt. a) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII-246/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego, Burmistrz Miasta Lęborka informuje mieszkańców Lęborka o zamiarze przeprowadzenia konsultacji Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2018 rok.

Konsultacje trwają od 1 marca 2017 r. do 31 października 2017 r. Składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań przeznaczonych do realizacji w 2018 r. rozpocznie się 1 marca 2017 r. i potrwa do 31 marca 2017 r.

Uprawnionymi do zgłoszenia projektu jako wnioskodawca oraz do udzielenia poparcia zgłoszonemu projektowi są mieszkańcy Gminy Miasta Lębork, którzy w dniu dokonywania danej czynności konsultacyjnej mają ukończone 16 lat.

Formularze zgłoszenia projektu będą dostępne w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 oraz na stronach internetowych: bip.um.lebork.pl w zakładce „budżet obywatelski” i obywatelskilebork.pl w zakładce „Jak zgłosić projekt”.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami można złożyć w następujących formach:

a) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku,

b) listownie na adres Urząd Miejski w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14,

c) elektronicznie poprzez stronę internetową: www.projekt.obywatelskilebork.pl

BURMISTRZ MIASTA

Witold Namyślak

Ogłoszenie
Ważne
Dzień Dziecka w Lęborku
15-05-2018
1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci na wspaniałą zabawę na Placu Pokoju. Czekają...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF