Urząd Miejski w Lęborku

Ogłoszenie o wynikach otwartego Konkursu ofert na zadanie publiczne miasta Lęborka

Utworzono: 13-03-2018

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm. oraz pkt VIII. 1. ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku.

Lp.

Nazwa podmiotu

Zakres i nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

Termin realizacji

1.

Regionalne Centrum Młodzieży

Zdrowie Publiczne

Zadanie Nr 3 – pn.: Biuro Mentoringu – Wehikuł Usamodzielnienia

7 000 zł

od 15.03.2018 r.

do 31.12.2018 r.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF