Urząd Miejski w Lęborku

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera

Utworzono: 18-07-2017

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF