Urząd Miejski w Lęborku

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego

Utworzono: 09-01-2019

Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub inne uprawnione podmioty, do prac w komisjach konkursowych w ramach ogłaszanych Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, w terminie do 08.01.2019 r., do godz. 15.30 (liczy się data i godz. wpływu do BOI).

Ważne
Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego
28-02-2019
Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF