Ostrzeżenie hydrologiczne

Utworzono: 13-02-2020

Ostrzeżenie przed wezbraniem wody w rzekach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 10:40 dnia 13.02.2020 do godz. 22:00 dnia 14.02.2020 Obszar: Rzeki Przymorza - zlewnia Słupi, Redy i Łeby (pomorskie) Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych prognozuje się przekroczenie stanów ostrzegawczych w zlewni Słupi. W zlewni rzeki Łeby i Redy również będą się utrzymywać niewielkie przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.