Plutonowy Henryk Keller spoczął na Cmentarzu Parafialnym w Lęborku

Utworzono: 18-11-2020

Rankiem 18 listopada 2020 r. na Cmentarzu Parafialnym w Lęborku w kwaterze ofiar II Wojny Światowej i zbiorowej mogile zamordowanych więźniów Obozu Stutthof odbył się pochówek szczątków plutonowego Henryk Kellera. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Lęborka, Witold Namyślak, proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Andrzej Żur oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Asystę honorową zapewnili żołnierze z 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego.

Plutonowy Henryk Keller był żołnierzem polskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, która wchodziła w skład III gwardyjskiego korpusu pancernego Armii Czerwonej. 7 marca 1945 zwiadowca Henryk Keller został zastrzelony przed kościołem na placu Kopernika i tam pochowany.

16 listopada br. na placu Kopernika odbyła się ekshumacja plut. Henryka Kellera. Przeniesienie szczątków polskiego żołnierza zostało uzgodnione z Instytutem Pamięci Narodowej i Wojewodą Pomorskim, który w wystąpieniu pokontrolnym w 2017 roku zalecił rozważenie przeniesienie grobu Kellera na cmentarz. W ekshumacji uczestniczył archeolog.

Na Cmentarzu Parafialnym w najbliższych tygodniach odtworzony zostanie nagrobek plut. Henryka Kellera, który był już w bardzo złym stanie.

Plutonowy Henryk Keller spoczął na Cmentarzu 37517
Plutonowy Henryk Keller spoczął na Cmentarzu 37518
Plutonowy Henryk Keller spoczął na Cmentarzu 37519
Plutonowy Henryk Keller spoczął na Cmentarzu 37520
Plutonowy Henryk Keller spoczął na Cmentarzu 37521
Plutonowy Henryk Keller spoczął na Cmentarzu 37522
Plutonowy Henryk Keller spoczął na Cmentarzu 37523
Plutonowy Henryk Keller spoczął na Cmentarzu 37524
Plutonowy Henryk Keller spoczął na Cmentarzu 37525
Plutonowy Henryk Keller spoczął na Cmentarzu 37526
Plutonowy Henryk Keller spoczął na Cmentarzu 37527