Urząd Miejski w Lęborku

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

Utworzono: 07-11-2018

Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku organizują 14 listopada 2018 r. POMORSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który odbędzie się w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, ul. Warszawska 17 w godzinach od 10.00 do 14.00..

Wydarzenie to odbędzie się w czasie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (12.11– 18.11.)

Celem POMORSKIEGO DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jest promowanie przedsiębiorczości, zarówno w zakresie zakładania indywidualnej działalności gospodarczej, jak również przedsiębiorczości postrzeganej jako szczególny rodzaj aktywności, sprzyjającej realizacji rozwoju zawodowego i edukacyjnego oraz rozwojowi sieci współpracy pomiędzy partnerami społecznymi w zakresie przedsiębiorczości, promowanie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń.

Będzie to miejsce spotkania instytucji zaangażowanych w proces uruchamiania działalności gospodarczej, m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miejskiego, jednostek finansujących i instytucji wspierających przedsiębiorczość takich jak: Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku, Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Lęborku, Polska Fundacja Przedsiębiorczości Oddział w Lęborku - Pośrednictwo dot. udzielania pożyczek w ramach Programu „Wsparcie w Starcie II”, banki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Młodzieżowe Centrum Kariery w Lęborku - z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy i innymi osobami zamierzającymi uruchomić indywidualną działalność gospodarczą, uczniami szkół ponadpodstawowych powiatu lęborskiego, a także z przedsiębiorcami i pracodawcami prowadzącymi działalność gospodarczą, zamierzającymi rozwijać własne firmy.

W ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości planuje się:

prezentacje multimedialne instytucji zaangażowanych w rozwój przedsiębiorczości,

prezentacje „Dobrych praktyk” przez osoby, które założyły własne firmy przy udziale wsparcia finansowego oferowanego przez PUP w Lęborku,

prezentacje „Dobrych praktyk” przez pracodawców lokalnego rynku pracy, którzy korzystali ze środków KFS,

warsztaty pn. "Dokąd zmierzam?" prowadzone przez doradców zawodowych z uczniami szkół ponadpodstawowych, w ramach których zostaną poruszone następujące zagadnienia:

„Profil zainteresowań” - ćwiczenie określające wybór zawodu / kierunku kształcenia,

„Czy ja się do tego nadaję” - kwestionariusz samooceny,

„Ty jako przedsiębiorca” – autoanaliza,

Zawody nadwyżkowe i deficytowe (definicje i przykłady w oparciu o Barometr zawodów, dyskusja w oparciu o prezentację multimedialną),

Świat zawodów – potrzeby rynku pracy a wymagania pracodawców na lokalnym rynku pracy.

 

 

Ważne
Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego
28-02-2019
Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF