Urząd Miejski w Lęborku

Ponad 3,9 mln zł dotacji na modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej

Utworzono: 25-05-2017

23 maja 2017r. Marszałkowie Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski podpisali z dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Mariuszem Hejnarem umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Lęborku”. Ponad 3,9 mln zł dofinansowania pochodzi z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z osi priorytetowej 10 Energia.

Spółce przyznano dofinansowanie w wysokości 53,5 % kosztów kwalifikowanych tj. nie więcej niż 4 019 851,19 zł. Wartość całego projektu wynosi 9 341 900,88 zł.

Projekt i inwestycje w nim zawarte zostaną zrealizowane do końca grudnia 2021 roku. Pierwsze prace modernizacyjne mają ruszyć jeszcze w roku 2017.

W ramach projektu przebudowana zostanie sieć ciepłownicza oraz montaż 50 nowoczesnych węzłów ciepłowniczych, w tym 37 węzłów dwufunkcyjnych (co i cwu) i 13 węzłów jednofunkcyjnych (co).

Kluczowym rezultatem projektu będzie obniżenie strat ciepła na przesyle w stosunku do całej sieci o 12.486 GJ/a tj. o 21,12%, a tym samym poprawa sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej w Lęborku. Efektem ponad 9 milionowej inwestycji będzie nie tylko ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska (1.554 ton równoważnikowych CO2), ale ograniczenie w zużyciu energii co przyniesie oszczędności finansowe dla gminy i mieszkańców.

Realizacja przedsięwzięcia „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w Lęborku” składa się z 7 zadań:

1. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych.
2. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Emilii Plater.
3. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich i I Armii Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych.
4. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. M. Konopnickiej, Alei Wolności i ul. Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych.
5.. Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich.
6. Montaż węzłów cieplnych, w budynkach i w budynkach zabytkowych (m.in. Muzeum i Zamek – Sąd Rejonowy), na obszarze wpisanym do rejestru zabytków obejmującym układ urbanistyczny obszaru starego miasta w Lęborku wraz z likwidacja części węzła grupowego przy ul. Wyszyńskiego.
7. Modernizacja napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej w przy ul. Krzywoustego (teren dawnego ZWAR-u).

Planowana na lata 2017-2021 duża modernizacja sieci ciepłowniczej w ramach funduszy europejskich to jedno z wielu działań realizowanych w ostatnich latach w Lęborku w zakresie gospodarki energią cieplną. W czerwcu 2016 roku oddano do użytku nowoczesną elektrociepłownie opalaną biomasą. Warta 42 mln zł inwestycja otrzymała wysokie, 85 procentowe dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Dzięki wybudowaniu nowoczesnego obiektu polepszyła się jakość i niezawodność dostaw ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Inwestycja ma także w dłuższej perspektywie czasowej przeciwdziałać tendencjom wzrostu cen ciepła dla odbiorców. W miesiącach letnich całość ciepła wytwarzanej przez MPEC pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W pozostałych miesiącach ekologiczne spalanie biomasy obniża zużycie węgla, a co za tym idzie emisję do atmosfery gazów cieplarnianych oraz gazów szkodliwych i pyłów. W powiązaniu z wcześniejszymi inwestycjami ekologicznymi m.in. filtry na kotłach węglowych znacznie obniżyła się uciążliwość ciepłowni dla środowiska. Obiekt spełnia wszelkie coraz surowsze normy emisji gazów i pyłów. W roku 2016 emisja CO2 została obniżona o 24.508 ton, a z odnawialnych źródła energii pochodzi już 40% energii cieplnej dla Lęborka. Zastosowana technologia kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji ciepła prądu obniżyła koszty funkcjonowania. Elektrociepłownia do swojej pracy nie korzysta z prądu zewnątrz, wytwarza go sama, a dużą nadwyżkę sprzedaje spółce Energa-Obrót . Zakup biomasy (zrębki, wióry, trociny) zapewniają okoliczne tartaki i zakłady przetwórstwa drewna. Rocznie ok. 2 mln zł na zakup paliwa trafia do lokalnych przedsiębiorców, zapewniając im długotrwały zbyt na produkowane przez ich odpady.    

W ubiegłych latach kompleksową termomodernizacją przeprowadzono w miejskich szkołach, przedszkolach i budynkach użyteczności publicznej. Miasto co roku dofinansowuje też wymianę indywidualnych pieców węglowych.

Ponad 3,9 mln zł dotacji na modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF