Urząd Miejski w Lęborku

Posiedzenie prezydium Kapituły Wyróżnienia Miasta Lęborka „Lęborski Lew”

Utworzono: 27-06-2017

Prezydium Kapituły Wyróżnienia Miasta Lęborka „Lęborski Lew” na posiedzeniu w dniu 23.06.2017 r. zapoznało się z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „Lęborski Lew” i stwierdza, co następuje:
wniosek o przyznanie wyróżnienia dla Pani Anny Sobolewskiej spełnia kryteria i zostanie poddany pod głosowanie przez Kapitułę Wyróżnienia Honorowego „Lęborski Lew”.

Przegłosowano 4 głosami za, P. W. Klata nie brał udziału w głosowaniu aby nie naruszać zasady bezstronności, gdyż podpisał się pod wnioskiem.

Wiceprzewodniczący Rady

Jarosław Litwin

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe 2018
04-07-2018

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF