Poszukiwana pielęgniarka do punktu krwiodawstwa w Lęborku

Utworzono: 27-05-2021

Regionalne Centrum Krwiodawca i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku w Terenowym Oddziale w Lęborku zatrudni pielęgniarkę do kwalifikacji dawców krwi, posiadającą tytuł magistra pielęgniarstwa i specjalizację w jednej z klinicznych dziedzin pielęgniarstwa wg Ustawy o publicznej służbie krwi na umowę o prace w niepełnym wymiarze czasu pracy lub umowę cywilno-prawną. Praca w poniedziałek, środę i piątek w godz. od 7:00 do 12:00.

Więcej informacji pod numerem tel. (59) 842 20 21 lub e-mail: kadry [AT] krwiodawstwo [DOT] slupsk.pl