Program dofinansowania zadań  z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Utworzono: 30-03-2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił „Program dofinansowania zadań  z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”.  

Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez:

  • zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym,
  • zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie treningowym,
  • udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub międzynarodowych,
  • wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

a) polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”;

b) Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”1 ;

c) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej zwane dalej „stowarzyszeniami”

Na realizację programu Minister w 2021 r. przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 w wysokości 112.900.000,00 zł, w tym na realizację działania związanego z:

a) udziałem w EYOF, przeznacza się kwotę 250.000,00 zł;

b) udziałem w Uniwersjadzie, przeznacza się kwotę 2.500.000,00 zł; c) organizacją zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przeznacza się kwotę 400.000,00 zł.

Maksymalny termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Wnioski należy składać w terminie do dnia:

a) 31 maja 2021 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego oraz współzawodnictwa sportowego;

b) 30 września 2021 r. - w przypadku organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej .

Więcej informacji: Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w 2021 roku - Ministerstwo Sportu - Portal Gov.pl (www.gov.pl)