Projekt Mus.Net w Muzeum w Lęborku

Utworzono: 05-02-2020


Muzeum w Lęborku przystąpiło do projektu europejskiego MUS.NET, który realizowany jest w ramach programu Kreatywna Europa.

W ramach tego wielopłaszczyznowego projektu pięć europejskich różnorodnych instytucji kulturalnych będzie realizować szeroko rozumiany tzw. Rozwój Publiczności. Liderem projektu jest Prowincja Padova (Włochy), a partnerami Butterfly Arc s.r.l. (Włochy), Muzeum w Lęborku (Polska), Ris Raziskovalno Izobrazevalno Sredisce Dvorec Rakican (Słowenia) i Fundación Santa María la Real del patrimonio histórico (Hiszpania).

Projekt MUS.NET, łącząc innowacyjność oferowaną przez różne urządzenia cyfrowe i ICT (technologia informacyjno – komunikacyjna) z tradycyjną ofertą kulturalną muzeów opartą na dziedzictwie kulturowym, ma zwiększyć rolę małych muzeów w kulturalnym życiu lokalnych społeczności.

Projekt MUS.NET przewiduje m. in.:

  • - realizację filmu reklamującego zbiory lęborskiego Muzeum oraz działalność pozostałych partnerów projektu,
  • - uruchomienie aplikacji Muzeum w kieszeni”, tzw. „Museum in the pocket” umożliwiającej  wirtualne zwiedzanie Muzeum, która poprowadzi zwiedzających przez sale wystawowe i zatrzyma się przy najciekawszych eksponatach;
  • - zorganizowanie przestrzeni „Draw Alive” dla dzieci i młodzieży, łączącej świat realny z wirtualną rzeczywistością;.
  •  - przegląd dobrych praktyk stosowanych przez uczestników projektu oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia z udziałem ekspertów.

Wykorzystując nowe zastosowania technologiczne partnerzy projektu będą popularyzować własną tożsamość kulturową, wzbudzać zainteresowanie dziedzictwem kulturowym oraz historią regionu.

Wymiana doświadczeń, wspólnie wypracowane techniki oraz powstała sieć kontaktów w sferze kulturalnej mają kompleksowo pomagać instytucjom uczestniczącym w projekcie w efektywnej pracy na rzecz pozyskiwania nowych odbiorców i tworzenia świadomej publiczności.

Ogólna kwota dla projektu: 325 299 Euro. Działania projektowe przewidziane są na lata 2020-2022.