Urząd Miejski w Lęborku

Projekt PUP aktywizujący bezrobotnych

Utworzono: 13-09-2018

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy potrzeb rynku pracy – projekt pn. „To jest Twoja szansa”. 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 r. – grudzień 2018 r. 

Ważne
Życzenia Wielkanocne dla mieszkańców
15-04-2019
   

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF