Urząd Miejski w Lęborku

Projekt PUP - Praca dla Pomorzan

Utworzono: 30-03-2018

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan” na terenie powiatu lęborskiego.

Realizacja programu: marzec 2018 – grudzień 2018

Pozyskana kwota dofinansowania: 269 000,00 zł

Grupa docelowa – osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracyw Lęborku, w tym w szczególności: osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat, osoby bezrobotne z obszarów wiejskich, osoby o niedopasowanych kompetencjach
i kwalifikacjach zawodowych.

Celem Programu „Praca dla Pomorzan” jest wspieranie aktywizacji zawodowej 38 osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców.

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF