Urząd Miejski w Lęborku

Propozycje realizacji zadań publicznych z zakresu sportu

Utworzono: 06-09-2017
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku, propozycje klubów sportowych dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu sportu należy składać do 30 września roku poprzedzającego rok realizacji projektu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Złożone propozycje będą podstawą do zaplanowania wysokości  środków w budżecie miasta na realizację zadań z zakresu sportu w przyszłym roku.

Wzór w/w propozycji określa załącznik nr 1 w/w uchwały i dostępny jest pod adresem:

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF