Urząd Miejski w Lęborku

Propozycje realizacji zadań publicznych z zakresu sportu

Utworzono: 06-09-2019

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XII-121/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.10.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku, propozycje klubów sportowych dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu sportu należy składać do 30 września roku poprzedzającego rok realizacji projektu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Złożone propozycje będą podstawą do zaplanowania wysokości  środków w budżecie miasta na realizację zadań z zakresu sportu w przyszłym roku.

Wzór oferty określa załącznik nr 1 w/w uchwały i dostępny jest pod adresem:

https://www.lebork.pl/files/download/50/18_09_2013_11_20_17skan0001.pdf

Ważne
Zmiana organizacji ruchu na odcinku al. Niepodległości
20-08-2019
Firma WANT Sp. z o.o.- wykonawca remontu mostu nad rzeką Łebą w ciągu drogi...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF