Urząd Miejski w Lęborku

Przebudowa sieci ciepłowniczej przy E. Plater

Utworzono: 18-09-2017

Kończą się prace przy przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. E. Plater. W ramach inwestycji na preizolowaną wymieniono tradycyjną niskoparametrową w  4 – rurową sieć cieplną (181 metrów sieci ciepłowniczej). W budynkach mieszkalnych przy E. Plater 14, 15 i 16 zainstalowane zostaną dwufunkcyjne węzły cieplne.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum "Lębork sieci i  węzły 2017" w składzie: Infracorr Sp. z o.o., M-3 budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "CIEPŁOSAN" Piotr Michaluk. Koszt inwestycji wyniesie 393.538,50 zł brutto. Prace związane z montażem i uruchomieniem węzłów cieplnych powinny zakończyć się do końca września br.

Inwestycja przy ul. E. Plater prowadzona jest w ramach projektu dużego projektu ze wsparciem unijnym „Modernizacja Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Lęborku”. Ponad 3,9 mln zł dofinansowania pochodzi z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z osi priorytetowej 10 Energia. Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lęborku przyznano dofinansowanie w wysokości 53,5 % kosztów kwalifikowanych tj. nie więcej niż 4 019 851,19 zł. Wartość całego projektu wynosi 9 341 900,88 zł.

Projekt i inwestycje w nim zawarte zostaną zrealizowane do końca grudnia 2021 roku.

W ramach projektu przebudowana została sieć ciepłownicza oraz montaż 50 nowoczesnych węzłów ciepłowniczych, w tym 37 węzłów dwufunkcyjnych (co i cwu) i 13 węzłów jednofunkcyjnych (co).

Kluczowym rezultatem projektu będzie obniżenie strat ciepła na przesyle w stosunku do całej sieci o 12.486 GJ/a tj. o 21,12%, a tym samym poprawa sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej w Lęborku. Efektem ponad 9 milionowej inwestycji będzie nie tylko ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska (1.554 ton równoważnikowych CO2), ale ograniczenie w zużyciu energii co przyniesie oszczędności finansowe dla gminy i mieszkańców.

Realizacja przedsięwzięcia „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w Lęborku” składa się z 7 zadań:

1. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych.

2. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Emilii Plater.

3. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich i I Armii Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych.

4. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. M. Konopnickiej, Alei Wolności i ul. Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych.

5. Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich.

6. Montaż węzłów cieplnych, w budynkach i w budynkach zabytkowych (m.in. Muzeum i Zamek – Sąd Rejonowy), na obszarze wpisanym do rejestru zabytków obejmującym układ urbanistyczny obszaru starego miasta w Lęborku wraz z likwidacja części węzła grupowego przy ul. Wyszyńskiego.

7. Modernizacja napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej w przy ul. Krzywoustego (teren dawnego ZWAR-u).

Przebudowa sieci ciepłowniczej przy E. Plater
Przebudowa sieci ciepłowniczej przy E. Plater
Przebudowa sieci ciepłowniczej przy E. Plater
Przebudowa sieci ciepłowniczej przy E. Plater

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF