Urząd Miejski w Lęborku

Przeciw przemocy w rodzinie

Utworzono: 16-10-2017

W dniu 9 października 2017 roku w Sali Rajców Urzędu Miejskiego odbyła się VI Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie. Konferencja pn. „Z perspektywy praktyka, czyli jak działać by zadziałać…”, adresowana była przede wszystkim do osób pracujących w obszarze pomocy osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc: pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych, policjantów, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników oświaty, członków stowarzyszeń oraz lokalnych władz.

W tym roku tematem wiodącym konferencji było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z perspektywy praktyków. Prelegentami byli przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, min. przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Gdyni, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie z Olsztyna, psycholog i adwokat z lęborskiej Fundacji Podaruj odrobinę szczęścia” oraz Sędzia Sądu Rejonowego w Lęborku.

Organizatorem konferencji był Burmistrz Miasta Lęborka i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku; konferencja była współfinansowana ze środków Urzędu Miasta w Lęborku.

Przeciw przemocy w rodzinie
Przeciw przemocy w rodzinie
Przeciw przemocy w rodzinie
Przeciw przemocy w rodzinie
Przeciw przemocy w rodzinie
Przeciw przemocy w rodzinie

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF