Urząd Miejski w Lęborku

PSZOK w Lęborku. Marszałek przekaże ponad 850 tys. zł.

Utworzono: 02-05-2017

Ponad 1 mln zł ma kosztować budowa na terenie Lęborka Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u. Projekt ekologicznej inwestycji zlokalizowanej przy ul. Żeromskiego  otrzymał wysokie, 85 procentowe dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.   

Dziś mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się np. mebli, odpadów wielkogabarytowych czy dużego sprzętu AGD korzystają 2 razy w roku z ogólnomiejskich akcji wywożenia tych odpadów lub samodzielnie wywożą odpady na wysypisko w Czarnówku. Bywa to uciążliwe i niewygodne. W przyszłym roku ma to się zmienić. Dzięki skutecznym zabiegom Miasta Lęborka i pozyskanemu dofinansowaniu na działce przy ul. Żeromskiego powstanie lokalny PSZOK z rampą wyładowczą do którego będzie można na bieżąco wrzucać kłopotliwe odpady. Ustawione w rzędzie duże kontenery przeznaczone będą m.in. na odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci (RTV i AGD), odpady zielone czy opony. Zakres rodzaju przyjmowanych śmieci będzie dostosowany do potrzeb mieszkańców. W PSZOK-u będzie można zostawić także baterie, leki, świetlówki i odpady niebezpieczne (np. zużyte pojemniki po farbach czy oleju). Inwestycja obejmuje także budowę kontenera socjalnego dla obsługi oraz działania informacyjno-edukacyjne: ekolekcje w szkołach i produkcję filmu edukacyjnego.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania przez Zarząd Województwa Pomorskiego została podjęta Uchwałą z dnia 27 kwietnia 2017 roku. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 852.753,56 zł. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy pomiędzy Miastem, a Marszałkiem, a następnie ogłoszenie przetargu na wykonanie PSZOK-u. Zgodnie z harmonogramem realizacja inwestycji ma nastąpić najpóźniej do 30 września 2018 roku.

PSZOK w Lęborku. Marszałek przekaże ponad 850 tys. zł.
PSZOK w Lęborku. Marszałek przekaże ponad 850 tys. zł.
PSZOK w Lęborku. Marszałek przekaże ponad 850 tys. zł.
PSZOK w Lęborku. Marszałek przekaże ponad 850 tys. zł.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF